Groeiende zorgen over mogelijk drinkwatertekort in meerdere provincies. BVNL wil plan van aanpak

Er dreigt opnieuw een crisis bij te komen. In de provincies Overijssel, Gelderland, Groningen en Zuid-Holland dreigt er mogelijk een tekort aan drinkwater. Uit een rondgang van Nieuwsuur bleek dat drie van de tien drinkwaterbedrijven deze zomer al rekening houden met een eventueel tekort aan drinkwater. Dit kan ernstige gevolgen hebben.

BVNL-fractievoorzitter Wybren van Haga: “Terwijl we aan alles, nu dus ook een drinkwater, een tekort krijgen, blijft het kabinet bevolkingsgroei faciliteren door niks aan immigratie te doen. We lijken van de ene in de andere crisis te belanden: asielcrisis, woningcrisis, energiecrisis en nu dus ook een watercrisis.” 

Betaalbaar drinkwater 
Van Haga wil ook dat de prijs voor schoon drinkwater betaalbaar blijft. “Kostenstijgingen zijn wat ons betreft onbespreekbaar”, aldus Van Haga, die wijst op onder meer het bedrijf Vitens, dat nu voor het eerst kijkt naar oppervlaktewater als bron voor drinkwater om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. “Het probleem van het gebruik van oppervlaktewater laat zich zien in Zuid-Holland, waar dit al gebruikt wordt. Daar vormen stoffen, die onmogelijk te zuiveren zijn, een probleem. Het gaat hierbij om industriële lozingen, medicijnresten en landbouwbestrijdingsmiddelen.”

BVNL wil daarom ook graag weten om welke stoffen het gaan, of er betere alternatieven zijn en wat er nog meer gedaan kan worden om het gebruik van deze stoffen tegen te gaan. Van Haga: “Iedereen is gebaat bij schoon en betaalbaar drinkwater. Laten we eerst kijken om welke stoffen het gaat en hoe we deze kunnen vervangen of vermijden. We moeten voorkomen dat een basisbehoefte als schoon drinkwater een luxe- en daarmee een duurder product wordt. BVNL wil daarom ook dat de minister met een plan van aanpak komt om een tekort aan schoon drinkwater te voorkomen.” 

Vragen van BVNL aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de groeiende zorgen over een mogelijk drinkwatertekort:

1. Bent u bekend met het nieuws dat drie van de tien drinkwaterbedrijven deze zomer al rekening houden met acute tekorten bij een onverwachte grote vraag naar drinkwater?

2. Wat gaat u doen om voldoende schoon en betaalbaar drinkwater te behouden? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3. Welke gevolgen heeft bevolkingsgroei op de drinkwatervoorziening? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4. Om wat voor stoffen gaan het die mogelijk niet te zuiveren zijn en waardoor het water erg vervuild raakt? 

5. Wat kan er gedaan worden om het gebruik van de betreffende stoffen te verminderen? Zijn er alternatieven, zo ja welke?

6. Wat wordt er nu gedaan om een mogelijk drinkwatertekort tegen te gaan in Overijsel, Gelderland, Groningen en het westen van Zuid-Holland? Graag een gedetailleerd antwoord. 

7. Bij wie ligt volgens u de verantwoordelijkheid om het tekort van drinkwater in een gebied tegen te gaan?

8. Ligt er al een plan van aanpak klaar als er ergens een drinkwatertekort plaatsvindt? Indien dit niet het geval is, kunnen wij deze verwachten voordat de zomer begint?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.