Geen kilometertaks zonder betaalbaar alternatief

BVNL verzet zich tegen het rekeningrijden. Automobilisten moeten van het kabinet vanaf 2030 gaan betalen naar gebruik, hetgeen voor de meeste autobezitters zal leiden tot hogere kosten. Bewoners op het platteland worden hierdoor onevenredig hard op kosten gejaagd.

“Omdat er één gelijk tarief bestaat dat per gereden kilometer wordt berekend, zullen inwoners die afhankelijk zijn van de auto dat extra in hun portemonnee gaan voelen. Zij hebben immers geen alternatief. Er is op het platteland geen goed openbaar vervoer. Volstrekt onacceptabel”, vindt Wybren van Haga, die het plan voor kilometerheffing na de Kamerverkiezingen volledig wil terugdraaien.

Steun plattelandsgemeenten
Van Haga staat achter het P10 samenwerkingsverband dat in de bres springt voor plattelandsgemeenten. “Terecht dat zij stellen dat het niet zo kan en mag zijn dat je op het platteland – door grotere afstanden tussen werk of voorzieningen – duurder uit bent als je in de auto stapt. Het is daar echt anders dan in de Randstad.”

Controversieel
BVNL wil rekeningrijden dan ook zo snel mogelijk controversieel laten verklaren in de Kamer. “Nu het kabinet gevallen is, moeten we per direct stoppen met kilometerheffing. De inzet van BVNL wordt om er na de Kamerverkiezingen helemaal mee te stoppen.”

Vragen van BVNL aan de Minister van Infrastructuur:

1) Bent u bekend met berichtgeving dat plattelandsbewoners onevenredig hard worden geraakt door rekeningrijden?

2) Hoe kunt u rekeningrijden willen invoeren als het openbaar vervoer in de meeste P10-gemeenten op het platteland slecht geregeld is, waardoor er geen alternatief voor de auto is? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Deelt u de mening dat de overheid niet aan de basis mag staan van ongelijkheid tussen burgers, die door onvoldoende aanbod van openbaar vervoer wel veroorzaakt wordt? Zo ja, hoe kan het dat bewoners op het platteland onevenredig hard op kosten worden gejaagd als rekeningrijden wordt ingevoerd door gebrek aan goed OV? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Waarom is uw beleid erop gericht automobilisten, die al zwaar belast worden, met kilometerheffing nog meer te belasten? Graag een gedetailleerd antwoord. 

5) Wilt u, nu het kabinet gevallen is, alle voorbereidingen en/of besluiten rondom het rekeningrijden per direct stopzetten? Graag een gedetailleerd antwoord. 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.