Geef Nederland een dak boven het hoofd, stop de aanval op de woningmarkt

Woonminister Hugo de Jonge kwam onlangs met zijn zoveelste nutteloze maatregel: huizen tot €355.000 zouden alleen nog maar verkocht mogen worden aan kopers met een midden of laag inkomen. Gelukkig stemde de tweede Kamer tegen dit voorstel, maar het ‘Hugo-effect’ doet de huizenmarkt volledig instorten.

Destructieve maatregelen
Wybren van Haga: “De bouw ligt stil, verkopen dalen, financieringen worden niet meer verstrekt, investeerders vluchten naar het buitenland. Als gevolg raakt Nederland langzaam dakloos. Door stupide socialistisch beleid, bedacht en uitgevoerd door incompetente bestuurders, wordt de markt vakkundig gesloopt.” Toch gaat minister de Jonge door met dit destructieve beleid en laat hij weten geen interesse te hebben in de mening van experts op het gebied van volkshuisvesting.

Vraag en aanbod
Vraag en aanbod zijn dankzij jarenlang wanbeleid en ingrepen op de markt niet meer in balans. Door de massamigratie zijn er vorig jaar een netto aantal van 228.000 mensen in Nederland binnengekomen. Al deze mensen hebben een huis nodig, waardoor de vraag naar nieuwe woningen explodeert. Ondertussen wordt er vanwege alle regeldruk niet of nauwelijks bijgebouwd. Maatregelen zoals de stikstof-bouwstop, de CO2-paniek, duurzaamheidseisen, verplichte warmtepompen, gasloos bouwen, en de verplichting om 40% sociale woningen te bouwen zorgen voor een afname aan investeerders. Hierdoor valt er geen droog brood meer te verdienen voor ontwikkelaars. En ook investeerders hebben zwaar te lijden onder dit kabinet. Door de frontale aanval op box 3-beleggingen en het afschaffen van de leegwaarderatio en een fictief rendement van 6,17% in te voeren stoppen particulieren beleggers massaal met investeren. De doodsteek kwam met de regulering van de middenhuur, in combinatie met de WOZ-cap, waardoor beleggers, financiers en bouwers stopten met ontwikkelen.

Oplossingen
“Tel dit alles bij elkaar op en het plan 900.000 woningen te bouwen tot en met 2030 hallucinant en lachwekkend”, aldus van Haga. “Dat is natuurlijk nooit genoeg als er elk jaar 200.000 nieuwe mensen bijkomen.”

Daarom komt BVNL met oplossingen:
1. Stimuleer woningcorporaties om meer sociale woningen te bouwen en geef ze de mogelijkheid om woningen te verkopen aan huurders;
2. Stimuleer het splitsen van grote woningen in kleinere woningen;
3. Schaf de kostendelersnorm af, zodat mensen kunnen samenwonen zonder een deel van hun uitkering te verliezen;
4. Versnel het vergunningsproces voor bouwvergunningen;
5. Pak scheefwoners aan;
6. Pak woonfraude door huurders aan, zoals huurders die hun sociale woning voor veel geld onderverhuren;
7. Pas bestemmingsplannen aan, zodat bestaande woningen opgetopt kunnen worden;
8. Los de stikstofdwaling op;
9. Sta woningdelen en studentenhuizen weer toe;
10. Maak het transformeren van bedrijfsruimte naar woningen makkelijker;
11. Voer een asielstop in;
12. Bouw bejaardentehuizen en hofjes voor ouderen;
13. Doe iets aan de WWFT, zodat mensen weer een financiering kunnen krijgen. De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. Deze wet leidt namelijk tot enorme blokkades bij het verkrijgen van financiering;
14. En het allerbelangrijkste is een betrouwbare overheid. Verhuurders, eigenaren, ontwikkelaars, beleggers, bouwers, banken en ondernemers kunnen niet investeren als de overheid onbetrouwbaar is.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.