Geef gepensioneerden wat hen toekomt. Tijdelijke wijziging Pensioenwet roept vragen op

Er staan grote veranderingen in ons pensioenstelsel op stapel. Voor de overgangsperiode tot de nieuwe Pensioenwet van kracht is, is een tijdelijke initiatiefwet ingediend. Maar wat zijn daar precies de consequenties van voor de burger?

Grote gevolgen
De nieuwe Pensioenwet zal naar verwachting in 2027 in werking treden. De overgangswet die is ingediend door Kamerlid Van Kent moet de financiële situatie en daarmee dus de levens van vele ouderen verbeteren. Die doelstelling onderschrijft BVNL natuurlijk volledig. Dat mensen die hun leven lang hard hebben gewerkt en hebben bijgedragen aan ons sociale stelsel nu met moeite kunnen rondkomen, of zelfs in armoede verkeren, is tenslotte niet uit te leggen. Deze initiatiefwet stelt de rekenrente (de schatting van de hoeveelheid geld benodigd in kas om alle pensioenen tot in de verre toekomst uit te keren) voor pensioenfondsen vast op twee procent. Dat is een vol procentpunt erbij ten opzichte van de huidige rekenrente, wat logischerwijs nogal wat gevolgen heeft. Het zou een hogere dekkingsgraad voor pensioenfondsen betekenen: tussen de 15 en 17 procent. Kan er daarmee geïndexeerd worden? Waarschijnlijk niet. Dat is een probleem, aangezien de exploderende consumentenprijzen veel senioren in Nederland in financiële moeilijkheden brengen. BVNL vraagt zich bovendien af wat er gebeurt als de rente hoger wordt dan twee procent. Wordt er dan nog steeds gerekend met die twee procent, of met de hogere rentestand. Wat als de rente daalt? En welk effect heeft de hoge inflatie op dit voorstel?

Dekkingsgraad
In een eerder voorstel voor een nieuwe Pensioenwet mogen pensioenfondsen vanaf een dekkingsgraad van 105 indexeren en alle ruimte daarboven mag ook worden benut. Is dat niet een aantrekkelijker optie dan wat er nu op tafel ligt? Als dat niet zo is, hoort BVNL heel graag waarom niet. Bovendien wordt in dit wetsvoorstel de beleidsdekkingsgraad buiten werking gesteld en vervangen door de actuele dekkingsgraad. Maar levert dat geen grote schommelingen in het pensioenstelsel op?

Lang genoeg benadeeld
Er is inmiddels al bijna 13 jaar geen indexatie van de pensioenen meer geweest. Dat betekent dus dat het inkomen van de mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor Nederland niet is meegegroeid met de stijgende prijzen. Hun koopkracht is er dus enorm op achteruit gegaan. Is het niet eens tijd dat we die verloren jaren gaan inhalen? Maar in het besluit van de minister is inhaalindexatie helaas niet toegestaan. Hoe zal hier in de tijdelijke overgangswet mee worden omgegaan? In deze moeilijke tijden is een meevaller geen overbodige luxe. Bovendien is BVNL van mening dat de pensionado’s van Nederland inmiddels lang genoeg benadeeld zijn. Wij kunnen hen niet langer op een houtje laten bijten.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.