Friese BVNL-boerin hekelt door kabinet gecreëerde stikstofhoax

Ze is boerin in Friesland en BVNL-raadslid in Tytsjerksteradiel, maar Nynke Koopmans is vooral laaiend op de door het kabinet gecreëerde stikstofhoax. Werkelijke reden van deze hoax: het verjagen van boeren van hun land. Vandaag demonstreerde ze tegen het stikstofbeleid in Metslavier.

“Zowel op het gebied van huizenbouw, als de energietransitie wordt landbouwgrond op de tekentafels gretig opgeofferd. Overal duiken landschapsvervuilende wind- en zonneparken op, terwijl daar geen millimeter draagvlak voor is”, aldus Koopmans, die stelt dat stikstof door het kabinet als probleem wordt opgevoerd om landbouwgronden te verkrijgen. “Ze verjagen daarbij de boeren, die van cruciaal belang zijn voor de voedselvoorziening. Zeker in een tijd van toenemende schaarste, waar de voedselvoorziening precair wordt.”

Bloeden voor de bevolkingsgroei
Wybren van Haga stelt dat de regio mag bloeden voor de aanhoudende bevolkingsgroei. Ook wijst hij op het feit dat 55% van het Nederlandse handelsoverschot te danken is aan de landbouwsector. “Een groot deel van onze welvaart drijft op deze verguisde sector. Die bovendien zorgt voor ruim 600.000 voltijdbanen. Wij behartigen het boerenbelang en pleiten voor het principe ‘boerenland in boerenhand’. Fantastisch dat Nynke Koopmans voor ons in de frontlinie staat tegen de stikstofleugen van het kabinet.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.