Falende ambtenarij Rijkswaterstaat moet tot consequenties leiden

Wybren van Haga wil dat de minister van Infrastructuur in de aankondigde Kamerbrief van volgende week komt met harde maatregelen tegen de ambtenaren van Rijkswaterstaat. “De meerkosten van de renovatie van de Afsluitdijk bedragen inmiddels 400 miljoen euro. Dit bewust stilgehouden falen moet keihard worden aangepakt.”

Rijkswaterstaat wist al in mei 2018, bijna een jaar voor de start van de renovatie van de Afsluitdijk, dat de dienst cruciale informatie over waterstanden en golfhoogtes over het hoofd had gezien. In de brief kondigt de minister tevens een geschillenprocedure aan, om te bepalen bij wie de rekening van de meerkosten op de mat moet vallen.

“Wij willen dat de verantwoordelijken, die vooraf wisten dat de boel in het honderd zou lopen, op alle mogelijke manieren worden aangepakt. Ontslag, het verhalen van een deel van de kosten, alles moet onderzocht worden aangaande mensen die opzettelijk zwijgen over falen dat de belastingbetaler mogelijk 400 miljoen euro gaat kosten,” aldus Van Haga.

Vragen het lid Van Haga aan de minister van Infrastructuur inzake miljoenen aan meerkosten renovatie Afsluitdijk:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Fouten in opdracht Afsluitdijk waren al jaar voor start renovatie bekend.’
2) Deelt u de mening dat het onaanvaardbaar is dat ambtenaren van Rijkswaterstaat vooraf wisten dat de Afsluitdijkrenovatie mis zou gaan, waardoor het project honderden miljoenen euro’s duurder is geworden? Zo ja, wilt u onderzoeken welke stappen genomen kunnen worden tegen deze ambtenaren van Rijkswaterstaat? Graag een gedetailleerd antwoord. 
3) Deelt u de mening dat de overheid zuinig, bewust en verantwoordelijk moet omgaan met belastinggeld? Zo ja, hoe zou u de renovatie van de Afsluitdijk hierbij willen omschrijven? 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.