Een krachtige boost voor Nederland: waarom BVNL kiest voor gratis OV

BVNL zet Nederland in beweging en de economie in versnelling, door altijd te kiezen voor het belang van Nederland. In een samenleving waarin individualisme en economische zelfstandigheid kernwaarden zijn, stuit het concept van ‘gratis’ dienstverlening vaak op scepsis. Toch is er ons als BVNL veel aan gelegen om innovatieve en pragmatische oplossingen te vinden, die de burger meer vrijheid en de natie meer economische veerkracht bieden. Daarom presenteren we hierbij een gedegen financiële onderbouwing voor gratis openbaar vervoer in Nederland: een voorstel dat op het eerste gezicht wellicht strijdig lijkt met liberale principes, maar dat bij nader inzien juist de belichaming is van efficiëntie en een slimme allocatie van overheidsmiddelen.

Naast de concrete cijfers en financiële voordelen, is het belangrijk om ook de niet-monetair meetbare voordelen te belichten. Denk aan het onbetaalbare gemak en de tijdwinst voor individuele burgers, verminderde stress en een positiever maatschappelijk klimaat. Dit zijn zaken die niet direct in euro’s zijn uit te drukken, maar die wel bijdragen aan de kwaliteit van leven en daarmee indirect ook aan economische productiviteit en sociale harmonie.

In dit memo lichten we de financiële én niet-financiële voordelen van ons voorstel toe, altijd met het oog op het kernbelang van Nederland en haar burgers.

De huidige totale opbrengst uit kaartverkoop is ca. 4 miljard Euro.

Kostenbesparing

1. Kaartverkoop, kaartcontrole, en administratie: 25% van de huidige kosten (1 miljard euro) kan worden bespaard door deze aspecten te elimineren.

Economische Stimulus:

1. Vermindering files
Als 10% van de huidige automobilisten overstapt op het OV, zou dit al een significante daling van de filedruk kunnen betekenen. Geschatte vermindering van filekosten: 1,5 miljard euro per jaar.
2. Toerisme
Gratis OV maakt Nederland aantrekkelijker voor toeristen, wat kan leiden tot een toename van het toerisme met circa 5%.
Extra opbrengst voor de Nederlandse economie: 890 miljoen euro per jaar.
3. Detailhandel en Horeca
Gratis OV maakt het voor consumenten gemakkelijker om naar winkelcentra en horecagelegenheden te reizen. We berekenen 2,5% meer opbrengst voor de Horeca. 
Extra opbrengst voor de Nederlandse economie: 712 miljoen per jaar.
4. Verhoogde Werkgelegenheid
Betere bereikbaarheid van werklocaties kan de werkloosheid verminderen. We berekenen een afname van 25.000 bijstandsuitkeringen.
Extra opbrengst voor de Nederlandse economie : ca. 600 miljoen per jaar.
5. Milieu
Minder auto’s betekent minder uitstoot. Dit kan op de lange termijn kosten besparen op gezondheidszorg en milieusanering.
Extra opbrengst : ca. 250 miljoen per jaar.
6. Verhoogde Consumentenuitgaven
Geld dat burgers besparen op OV-kosten kan elders in de economie worden besteed. Geschat wordt dat als de gemiddelde Nederlander 200 euro per jaar bespaart op OV-kosten, dit kan resulteren in een totale extra consumptieve besteding van ongeveer 1 miljard euro per jaar.
7. Verbeterd Vestigingsklimaat voor Internationale Bedrijven
Laten we aannemen dat de verbeterde bereikbaarheid Nederland op de ranglijst van meest aantrekkelijke landen voor bedrijfsvestiging met 5 plaatsen doet stijgen. Dit kan leiden tot een toename van buitenlandse directe investeringen met naar schatting 2%.
Als we uitgaan van een jaarlijks volume van 50 miljard euro aan buitenlandse directe investeringen in Nederland, dan zou een toename van 2% een extra instroom betekenen van 1 miljard euro per jaar.

In totaal zorgen deze maatregelen voor een economische stimulans van ongeveer €6,952 miljard per jaar. Hiervan kan een geschatte 20% van de algemene economische activiteit (exclusief de €600 miljoen van verminderde werkloosheidsuitkeringen) terugvloeien naar de overheid in de vorm van belastingen, wat neerkomt op ongeveer €1,27 miljard.

Als we de kosten en baten tegen elkaar afwegen, krijgen we het volgende beeld: Kosten van gratis openbaar vervoer: €4 miljard/jaar.

  • Minder kosten door eliminatie van kaartverkoop, kaartcontrole, en administratie: -€1 miljard
  • Besparing op werkloosheidsuitkeringen: -€600 miljoen
  • Geschatte extra belastingopbrengst door economische activiteit: -€1,27 miljardTotaal resterende kosten: €4 miljard – €1 miljard – €600 miljoen – €1,27 miljard = €1,13 miljard per jaar.

Als we de resterende kosten van €1,13 miljard voor gratis openbaar vervoer afzetten tegen een totale rijksbegroting van €350 miljard, kunnen we het percentage berekenen als volgt:

(€1,13 miljard / €350 miljard) x 100 = 0,3229%

Dus de resterende kosten voor het gratis maken van het openbaar vervoer zouden slechts ongeveer 0,323% van de totale rijksbegroting bedragen. Dit is een relatief klein percentage, zeker als we de diverse economische en sociale voordelen van gratis OV in overweging nemen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.