Echte criminelen ontspringen de dans door politiek gekleurd Openbaar Ministerie

Wybren van Haga: ““Als het OM stopt met politieke processen, heeft het tijd voor zaken die nu blijven liggen!”

Het Openbaar Ministerie kan door personeelstekort sommige strafbare feiten niet meer vervolgen. ‘We moeten scherper kiezen’, stelde Marthyne Kunst, de hoofdofficier van justitie van het parket Oost-Nederland. BVNL wijst erop dat er vooral juiste prioriteiten moeten worden gesteld.

“Er moet zeker scherper gekozen worden. Stop met politieke processen die niet alleen ontzettend veel geld kosten en beperkte mankracht opsouperen, maar ook het toch al broze vertrouwen in de rechtsstaat verder aantasten”, aldus BVNL-Kamerlid Wybren van Haga.

Zaken als dierenmishandeling, hennepkweek en oplichting worden door het OM niet meer opgepakt omdat vele tientallen rechercheurs en andere betrokkenen bij het OM druk waren of zijn met de vervolging van volksvertegenwoordigers zoals Geert Wilders, Richard de Mos en Gideon van Meijeren. 

Double jeopardy
Van Haga: “Deze politieke inmenging van het OM heeft grote gevolgen. In Den Haag is de partij van De Mos uit het college gezet. Het kreeg die plek, als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, door de lopende zaak niet terug en nu wordt De Mos weer geblokkeerd als wethouder vanwege het hoger beroep dat het OM heeft ingesteld. Dit raakt het democratische proces recht in het hart.” BVNL vindt dat een hoger beroep in geval van een volledige vrijspraak niet gewenst is. “In andere landen, voornamelijk ‘common law’ systemen, zijn genoeg voorbeelden waar een hoger beroep tegen een volledige vrijspraak in strijd wordt geacht met ‘double jeopardy’, oftewel het ‘ne bis in idem’ principe. Dit is het recht om niet twee keer voor hetzelfde feit te worden vervolgd. Wat mij betreft is daar veel voor te zeggen. BVNL wil dat het OM zo snel mogelijk haar beperkte capaciteit gaat inzetten om echte criminelen te vangen en te vervolgen.”

Vragen van het lid Van Haga aan de Minister van Justitie en Veiligheid, mbt politieke processen bij het OM: 

1) Bent u bekend met het bericht ‘Openbaar Ministerie kan door personeelstekort sommige strafbare feiten niet meer vervolgen: ‘We moeten scherper kiezen”?

2) Bent u bekend met de processen tegen Geert Wilders, Richard de Mos en Gideon van Meijeren? 

3) Deelt u de mening dat het onverkwikkelijk is dat zaken als derenmishandeling, hennepkweek en oplichting door het OM niet meer worden opgepakt, omdat vele tientallen rechercheurs en andere betrokkenen bij het OM druk waren of zijn met de vervolging van volksvertegenwoordigers zoals Geert Wilders, Richard de Mos en Gideon van Meijeren? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Deelt u de mening dat deze politieke processen niet alleen ontzettend veel geld kosten en de toch al beperkte mankracht opsouperen, maar ook het broze vertrouwen in de rechtsstaat verder aantasten? Graag een gedetailleerd antwoord. 

5) Deelt u de mening dat als het OM stopt met politieke processen, het meer tijd heeft voor zaken die nu blijven liggen, waardoor de echte boeven aangepakt kunnen worden? Graag een gedetailleerd antwoord. 

6) Deelt u de mening dat de politieke inmenging van het OM grote gevolgen heeft? Graag een gedetailleerd antwoord. 

7) Deelt u de mening dat een hoger beroep in geval van een volledige vrijspraak niet gewenst is? En bent u bekend met het feit dat in andere landen, voornamelijk ‘common law’ systemen, genoeg voorbeelden zijn te vinden waarin een hoger beroep tegen een volledige vrijspraak in strijd wordt geacht met ‘double jeopardy’, oftewel het ‘ne bis in idem’ principe. Graag een gedetailleerd antwoord waarin u aangeeft of u voor het recht bent om niet twee keer voor hetzelfde feit te worden vervolgd.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.