Den Haag als paspoortwalhalla voor topcriminelen. BVNL stelt Kamervragen

Vorige week werd bekend dat een voormalig gemeenteambtenaar naar hartelust paspoorten vervalste voor criminelen. Het Parool bericht vandaag naar dat de Haagse ambtenaar nog vier jaar werkzaam is geweest voor de gemeente. BVNL maakt zich grote zorgen over het gemak waarmee onderwereldfiguren aan een valse identiteit komen.

Uit de Kamerbrief die staatssecretaris Digitalisering en Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen (D66) vrijdag 8 juli naar de Tweede Kamer stuurde, komt naar voren dat er de afgelopen tien jaar structureel fouten zijn gemaakt in de uitgifte van paspoorten.

Gekloonde paspoorten
“In Utrecht werd een verdachte met vergelijkbare frauduleuze handelingen ten aanzien van paspoorten op staande voet ontslagen, maar in Den Haag kregen ambtenaren alle vrijheid om zware criminelen met ‘gekloonde’ paspoorten aan een valse identiteit te helpen. Notabene voor de top van de onderwereld, waarmee de zwaarste criminelen – onder wie Ridouan Taghi – onder de radar konden blijven”, aldus Van Haga, die het onbegrijpelijk vindt dat uit een steekproef onder zeventien gemeenten is gebleken dat in een kwart van de gevallen de paspoortprocedures niet werden gevolgd. “Het is onaanvaardbaar dat een niet functionerende overheid een paspoortwalhalla creëert voor zware criminelen.”

Vragen van BVNL aan de ministers van Justitie en veiligheid en Digitalisering en Koninkrijksrelaties:

1) Bent u bekend met de berichtgeving dat ambtenaren criminelen hielpen aan een valse identiteit?

2) Wat zijn uw acties richting de gemeente Den Haag geweest waar een ambtenaar naar hartelust paspoorten aan het vervalsen was voor criminelen? Graag een gedetailleerd antwoord.

3) Wat vindt u van het feit dat in een artikel van Het Parool naar voren komt dat de Haagse ambtenaar nog vier jaar werkzaam is geweest voor de gemeente? En wat is uw actie daarop richting de gemeente Den Haag?

4) Wat gaat u doen tegen het feit dat de afgelopen tien jaar structureel fouten zijn gemaakt in de uitgifte van paspoorten? Graag een gedetailleerd antwoord.

5) Wat gaat u doen tegen het feit dat uit een steekproef  onder zeventien gemeenten is gebleken dat in een kwart van de gevallen de paspoortprocedures niet werden gevolgd? Graag een gedetailleerd antwoord.

6) Deelt u de mening dat het onaanvaardbaar is dat een niet functionerende overheid een paspoortwalhalla creëert voor zware criminelen? Zo ja, wat wordt uw actieplan om dit te bestrijden?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.