De Mos vraagt in waterschap en gemeenteraad hulp voor huiseigenaren met stijgende grondwaterstand

Richard de Mos probeert zowel bij het Hoogheemraadschap Delfland (BVNL) als in de Haagse gemeenteraad (Hart voor Den Haag) een lans te breken voor eigenaren van huizen waar de kelders onder water lopen.

“Huiseigenaren worden geconfronteerd met enorm hoge kosten, omdat hun kelders blank komen te staan. Zeker nu door de extreme neerslag van de afgelopen weken het grondwaterpeil op sommige plekken steeg tot ongekende hoogte. Zowel het waterschap van Delfland, als de gemeente Den Haag moeten veel meer doen om de kosten voor het herstellen van de schade voor bewoners zo laag mogelijk te houden. Dat kan bijvoorbeeld door centraal in te kopen bij bouwtechnische bedrijven die de waterschade komen herstellen of die maatregelen kunnen treffen om woningen droog te houden”, aldus De Mos.

In Den Haag speelt de ellende rondom hoge grondwaterstanden al veel langer. De Mos: “Bijna elke winter is het raak en lopen kelders van meerdere huizen in de stad onder water. Kelders staan namelijk vaak onder het grondwaterniveau, waardoor vocht gemakkelijk de muren kan binnendringen. In plaats van bewoners aan hun peperdure lot over te laten, zouden deze lagere overheden de handen ineen kunnen slaan om de kosten voor bewoners zo laag als mogelijk te houden. Drainagemaatregelen, muren injecteren om waterdicht te worden of het aanbrengen van een dompelpomp, een pomp die in je kelder hebt, waardoor je water dat naar binnenkomt tijdiger afpompt. Allemaal zaken die het waterschap en de gemeente Den Haag gezamenlijk – en dus veel goedkoper – zouden kunnen inkopen.”

Schadefonds
Waterschappen en gemeenten zouden er bij de Rijksoverheid ook voor kunnen wedijveren dat de Waterwet wordt aangepast. De Mos: “Nu is de woningeigenaar zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand onder zijn huis en bijbehorende tuin. Met de klimaatverandering zijn bewoners steeds vaker – gedwongen – de klos met torenhoge kostenposten. Daarom zou er in de Waterwet een soort van schadefonds moeten komen om schades aan bewoners uit te keren. Dit om te voorkomen dat huiseigenaren door de grondwaterpeilproblematiek in de financiële problemen komen.”

Het lid De Mos (BVNL) wil, als bedoeld in artikel 4.27 van het
Reglement van Orde VV en commissies Delfland, vragen stellen inzake hulp voor huiseigenaren met stijgende grondwaterstand.

1) Bent u bekend met het bericht ‘Huiseigenaren met handen in het haar door stijgende grondwaterstand: ‘Niet in één keer van probleem af’?

2) Wat vindt u van het feit dat huiseigenaren worden geconfronteerd met enorm hoge kosten omdat hun kelders blank komen te staan? Zeker nu door de extreme neerslag van de afgelopen weken het grondwaterpeil op sommige plekken steeg tot ongekende hoogte.

3) Wat vindt u van het feit dat schade bij burgers direct door de lokale overheid wordt afgewimpeld als ‘eigen verantwoordelijkheid’? Vindt u deze opstelling barmhartig dan wel hulpvaardig? Graag een gedetailleerd antwoord.

(4) Deelt u de mening dat zowel het waterschap van Delfland als de gemeente Den Haag veel meer moeten doen om de kosten voor het herstellen van de schade voor bewoners zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld door centraal in te kopen bij bouwtechnische bedrijven die de waterschade komen herstellen of die maatregelen kunnen treffen om woningen droog te houden? Zo ja, wilt u hier gezamenlijk in optrekken? Graag een gedetailleerd antwoord.

(5) Nu is de woningeigenaar zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand onder zijn huis en bijbehorende tuin. Met de klimaatverandering zijn bewoners steeds vaker – gedwongen – de klos met torenhoge kostenposten. Zou u er samen met gemeenten die vallen onder het Hoogheemraad van Delfland voor kunnen wedijveren dat er in de Waterwet een soort van schadefonds komt om schades aan bewoners uit te keren? Dit om te voorkomen dat huiseigenaren door de grondwaterpeilproblematiek in de financiële problemen komen. Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.