Datalek bij NAM is onaanvaardbaar en grove schending van de privacy

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) deelde eind 2020 onterecht namen en adresgegevens van mogelijk duizenden inwoners van Groningen, met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Volgens EZK-ambtenaren ‘nogal een datalek’.

“Het is volstrekt onaanvaardbaar dat er zo met de privacy van duizenden Groningers wordt omgegaan”, stellen BVNL-Tweede Kamerlid Wybren van Haga en BVNL-Statenlid Robert Pestman, die opheldering eisen over het gemakzuchtig handelen van de NAM.

Het is niet voor het eerst dat er een datalek bij de NAM plaatsvindt rondom een schaderegeling. Vorig jaar maart maakte de NAM zelf bekend dat er sprake was geweest van een ‘buitengewoon vervelend lek’. Toen lagen de gegevens van 19.000 inwoners uit de provincie Groningen op straat. “De NAM lijkt wel een vergiet waaruit privacygevoelige gegevens nogal makkelijk wegvloeien,” aldus Van Haga en Pestman, die willen weten waarom er geen melding is gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. “De NAM heeft gegevens verstrekt die zij niet mocht verstekken. Waarom wordt daar de organisatie de hand boven het hoofd gehouden?”. Van Haga en Pestman eisen alsnog een onderzoek van de toezichthouder.

Vragen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Datalek bij de NAM. Mogelijk gegevens duizenden aardbevingsgedupeerden Groningen onterecht met ministerie gedeeld’?
 
2) Deelt u de mening dat het onaanvaardbaar is dat de NAM voor de zoveelste keer privacygevoelige informatie van duizenden Groningers heeft laten rondslingeren en ditmaal doorgestuurd heeft naar het ministerie van EZK? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om de gemakzuchtige werkwijze van de NAM te corrigeren?
 
3) Waarom is er van het datalek geen melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Graag een toelichting.

4) Heeft u de bereidheid om er op aan te dringen dat er alsnog een onderzoek komt van de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens)? Zo nee, vindt u het dan gewoon dat de NAM zo vaak over schreef gaat als het gaat om datalekken?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.