Compensatie toeslagenaffaire op grote schaal misbruikt. BVNL stelt Kamervragen

Olaf Ephraim is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over het oogluikend toestaan van fraude bij compensatie van gemaakte fouten bij de toeslagenaffaire. “Wat is dat voor gekkigheid dat fraudeurs niet worden aangepakt?”

“Vooropgesteld, slachtoffers van de toeslagenaffaire moeten ruimhartig gecompenseerd worden voor het hen aangedane leed, maar het kan niet zo zijn dat fraudeurs niet worden aangepakt,” aldus Ephraim. Daarnaast wil hij weten of er zicht is op de omvang van het oneigenlijke gebruik van het geld. “Dat geld is er voor de slachtoffers, niet voor criminelen die een slaatje willen slaan uit andermans leed. Ik roep de staatssecretaris op om fraudeurs te allen tijde aan te pakken en niet alleen bij evident misbruik. Je rijdt immers niet een beetje door rood.”

Vragen van BVNL aan de staatssecretaris van Toeslagen en Douane:

1. Bent u bekend met het artikel ‘Compensatie toeslagenaffaire: alleen ingreep bij ‘evident misbruik”, van De Telegraaf?
2. Is er zicht op de omvang van het oneigenlijke gebruik van het geld? Zo ja, wat is de omvang? Zo nee, wanneer is hier wel zicht op?
3. Waarom wordt er weinig actie ondernomen tegen mensen die misbruik maken de compensatieregeling? 
4. Wat is er aan acties ondernomen sinds de brief van eind januari 2022 van de staatssecretaris Toeslagen, waarin zij al haar zorgen uitte over mogelijke fraude met compensatiegeld?
5. Bent u bereid om geld wat overduidelijk onterecht is uitgekeerd, te allen tijde terug te vorderen? Zo nee, waarom niet?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.