Nederland in beweging, economie in versnelling

Nederland voorop en vooruit – dat is het motto van Belang van Nederland voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. “BVNL is de enige partij die bij elke keuze altijd het Belang van Nederland voorop zet. Wij komen met haalbare, pragmatische en betaalbare oplossingen, die Nederland  vooruit helpen. Bijvoorbeeld door het OV gratis te maken. Dat brengt onze economie en onze hele maatschappij weer in beweging.”

Oplossingen waar iedereen wat aan heeft
Gratis openbaar vervoer voor iedereen is een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van BVNL. Dat betekent namelijk niet alleen kosteloos en toegankelijk vervoer voor de burger, maar ook minder kosten en administratielast voor ondernemers en werkgevers, grotere arbeidsmobiliteit en productiviteit, hogere collectiviteit welvaart en economische groei. Het draagt bij aan het oplossen van de personeelstekorten in en druk op belangrijke sectoren zoals de zorg en het onderwijs en zorgt dat er minder mensen aanspraak maken op een uitkering en de bijstand. Het biedt meer mogelijkheden voor mantelzorgers, minder files, minder parkeerproblemen en minder auto’s in steden, schonere lucht en meer sociaal contact en grotere sociale cohesie. Het is tekenend voor de visie van BVNL: oplossingen bieden die doorwerken in de hele maatschappij, voor iedereen in Nederland. Van Haga: “We zwengelen de motor van ons land weer aan en zorgen dat alle wielen weer gaan draaien. Alleen zo kunnen we meters maken.”

Meer vrijheid
Het gratis maken van het openbaar vervoer streven wij na vanuit een liberale, economisch-rechtse visie. Nederland moet in deze dynamische wereld haar concurrentiepositie behouden op het wereldtoneel. Onze economie en daaruit voortvloeiend de gehele samenleving, profiteert op vele fronten van gratis openbaar vervoer. Ondernemingen worden makkelijker en beter bereikbaar, zowel voor klanten als voor werknemers, meer mensen zullen commerciële centra en evenementen bezoeken. Huishoudens hebben meer besteedbaar inkomen dat ten goede komt aan de economie, het binnenlands toerisme zal toenemen en de vastgoedwaarde van huizen en bedrijfspanden zal toenemen door betere bereikbaarheid. Van Haga: “Dit is niet alleen gratis openbaar vervoer, het gaat veel verder dan alleen kosteloos reizen. Verbeterde mobiliteit voor iedereen leidt tot grotere welvaart, meer autonomie en daarmee meer vrijheid voor iedereen.”

Van Haga haalt Luxemburg, waar het openbaar vervoer drie jaar geleden gratis werd, aan als succesvol voorbeeld. “De ervaringen in Luxemburg zijn goed. Mensen geven aan dat het gratis openbaar vervoer hen meer vrijheid geeft en dat zij het zien als een recht. BVNL is de vrijheidspartij bij uitstek. Iedereen moet zelf kunnen bepalen hoe hij of zij het leven leidt en inricht. Dat betekent ook dat je moet kunnen gaan en staan waar je wilt, wanneer je dat wilt. Bovendien is het de plicht van de overheid om de bestaanszekerheid van haar burgers te waarborgen. Toegang tot vervoer speelt daarbij een belangrijke rol. Het zorgt ervoor dat mensen kunnen werken en dus in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, gebruik kunnen maken van belangrijke voorzieningen en op allerlei manieren kunnen participeren in en bijdragen aan de samenleving en de economie. We zien in Luxemburg dat het kan, dat het werkt en dat de hele samenleving er baat bij heeft.” 

Nederland gediend
Natuurlijk zijn er ook argumenten die tegen het gratis maken van het openbaar vervoer pleiten. Van Haga: “Wij snappen dat er zorgen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld over de veiligheid en overlast in het openbaar vervoer en de capaciteit van onze infrastructuur. Ook hiervoor heeft BVNL onderbouwde plannen en oplossingen, zoals een gefaseerde invoering in tien jaar tijd, te beginnen met 65-plussers en studenten. Dit is een grote hervorming, die we verstandig en constructief moeten aanpakken. We starten met deze twee groepen mensen, die vaak erg afhankelijk zijn van het OV. Om de kosten te dekken gebruiken we het klimaatfonds. De komende jaren rollen we het kosteloos openbaar vervoer uit voor de rest van de samenleving en passen we gaandeweg onze infrastructuur en onze cultuur daarop aan.

Dit is een plan in het echte belang van heel Nederland. Daar schort het de afgelopen jaren aan: we rennen van crisis naar crisis en de politiek speelt potjes paniekvoetbal, in plaats van echt te scoren. Niemand wint en de Nederlanders zijn de grote verliezers. Daar doen wij met BVNL niet aan mee. Wij gaan de problemen die Nederland heeft aan de basis aanpakken, in plaats van snelle pleisters te plakken, die de echte wond niet dichten. Zoals de bestuurlijk gecreëerde stikstofcrisis, die niet opgelost wordt door boeren uit te kopen, de woningbouw stil te leggen en miljarden aan belastinggeld in een fonds te stoppen, terwijl Nederland daar zelf niets voor terugkrijgt. Of de erf- en schenkbelasting; die schaffen we af. Hardwerkende Nederlanders, die al heel veel belasting betalen, zijn hiervan de dupe en we ontnemen daarmee mensen de kans om elkaar op weg te helpen. Uiteindelijk houdt dat de hele samenleving tegen en het ontneemt ons vrijheid. BVNL kijkt realistisch naar de regels en waarden die wij onszelf hebben opgelegd. Kloppen die en heeft Nederland er echt profijt van? Op deze manier moeten we met alle vraagstukken en problemen omgaan. Iedere euro belasting die binnenkomt bij de overheid en iedere maatregel die wordt ingevoerd moet zo ingezet worden dat Nederland ermee gediend wordt. Daarom komt BVNL altijd en alleen met plannen, keuzes en oplossingen die ons land voorop stellen en vooruit helpen.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.