BVNL wil vastzittende woningmarkt vlottrekken door regels los te laten

Wybren van Haga: “Jongeren, zowel in dorpen als steden, kunnen nu noodgedwongen niet aan hun leven beginnen.”

BVNL stelt dat de huidige woningcrisis vooral te wijten is aan de toegenomen overheidsbemoeienis, waardoor de markt ernstig verstoord is geraakt. Voorman Wybren van Haga wil vraag en aanbod weer in balans brengen door regels los te laten en woningcorporaties te stimuleren om meer sociale woningen te bouwen en, onder gunstige voorwaarden, woningen te verkopen aan huurders.

“Het wanbeleid kent geen grenzen”, zegt Kamerlid Van Haga, die de stapeling van overheidsmaatregelen ‘funest’ voor de woningmarkt noemt. “De regulering van de middenhuur, de stikstofbouwstop, de CO2-waanzin, duurzaamheidseisen, lange vergunningstrajecten, de box 3 onteigening, de afschaffing van de leegwaarde-ratio en ga zo maar door”, aldus de lijsttrekker van BVNL, die stelt dat ‘meer bureaucratie, meer ambtenaren, meer middelmatigheid en een verbod op het maken van rendement’, nooit het antwoord kan zijn om de wooncrisis op te lossen.  

Migratie
“De woningmarkt stevent af op een regelrechte ramp, juist dóór de overheid. Jonge mensen, zowel in dorpen als steden, met een prima inkomen, kunnen nu noodgedwongen niet aan hun volwassen leven beginnen omdat er geen huizen zijn of deze met voorrang aan statushouders worden vergeven.” Van Haga wijst de massa-immigratie aan als hoofdoorzaak. “Met de huidige ongecontroleerde instroom van immigranten wordt de vraag naar woningen alleen maar groter. Iedere minister die dat ontkent, verkoopt onzin. Er moet een directe asielstop komen.” Met BVNL komt hij met verdere concrete oplossingen om de woningmarkt vlot te trekken.

Woningsplitsen bevorderen
Van Haga: “Stimuleer bijvoorbeeld woningcorporaties om meer sociale woningen te bouwen en geef ze de mogelijkheid om woningen te verkopen aan huurders. Schaf de kostendelersnorm af, versnel vergunningstrajecten, pak scheefwoners aan en bevorder het splitsen van grote woningen.” BVNL pleit ook voor een harde aanpak van woonfraude door huurders. “Daarnaast wil BVNL het woningdelen en studentenhuizen weer toestaan, bejaardenhuizen en kleinschalige ouderenwoningen bouwen en het transformeren van onbruikbare bedrijfsruimte naar woningen makkelijker maken”, besluit Van Haga.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.