BVNL wil speciaal team Brabantcops tegen drugsrunners, drugslabs en martelcontainers

Steeds vaker is het Brabantse buitengebied een paradijs voor criminelen. Om drugsrunners, drugslabs en martelcontainers tegen te gaan, wil BVNL een speciaal team Brabantcops om het voor criminelen kwetsbare Brabantse platteland beter te beschermen.

“De aanpak van ondermijnende criminaliteit is vooral gericht op de steden. De overheid is in het buitengebied minder actief en zichtbaar en in kleinere gemeenten is er veel minder personele capaciteit beschikbaar voor opsporing, handhaving en preventie. Daar moet met een special team Brabantcops een einde aan komen, als het aan BVNL ligt”, stelt Wybren van Haga, die het voorstel middels Kamervragen zal inbrengen. 

De Brabantcops moeten zichtbaar worden in het buitengebied, leegstaande loodsen en schuren controleren en contact leggen met bewoners om de nu lage meldingsbereidheid te vergroten. 

“Ik verwacht van de Minister van Veiligheid en Justitie ook financiële middelen om criminelen in Brabant op te sporen, hun activiteiten te ontmantelen en ze te stoppen daar waar ze thuishoren, in het gevang”, aldus Van Haga. 

Vragen van BVNL aan de minister van Veiligheid en Justitie inzake het feit dat Brabant een broeinest is voor criminelen:

1) Bent u bekend met het feit dat het Brabantse buitengebied steeds vaker een paradijs voor criminelen is en dat drugsrunners, drugslabs en martelcontainers welig tieren?

2) Bent u bekend met het feit dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit vooral gericht is op de steden? En dat de overheid in het buitengebied minder actief en zichtbaar is en dat in kleinere gemeenten er veel minder personele capaciteit beschikbaar is voor opsporing, handhaving en preventie? 

3) Heeft u de bereidheid om een speciaal team Brabantcops tegen drugsrunners, drugslabs en martelcontainers in het leven te roepen, dat zichtbaar wordt in het buitengebied, leegstaande loodsen en schuren controleert en contact legt met bewoners, om de nu lage meldingsbereidheid te vergroten? Zo ja, hoe gaat u één en ander, ook financieel, handen en voeten geven? Graag een gedetailleerd antwoord. 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.