BVNL wil pauzeknop voor emissievrije zones

Op de laatste dag voor het Kamerreces probeert Tweede Kamerlid Wybren van Haga een lans te breken voor ondernemers die met angst en beven zien dat er tussen 2025 en 2030 in veel Nederlandse gemeenten emissievrije zones worden ingevoerd.

“Van ondernemers worden (te) grote investeringen gevraagd. Bedrijfsvoertuigen, zoals busjes en vrachtwagens, moeten vervangen worden, want anders kom je straks vele steden niet meer in. Maar hoe kunnen zij dat doen zonder te weten of het wagenpark opgeladen kan worden?” vraagt Van Haga zich af. 

Het BVNL-Kamerlid dient een motie in om op de pauzeknop te drukken bij het invoeren van emissievrije zones. “We moeten ondernemers niet duperen. Je kunt als overheid wel een droomwereld creëren, maar als daarbij de randvoorwaarden niet goed zijn ingevuld, moet je er zeker nog niet aan beginnen.”


Motie dupeer ondernemers niet met emissievrije zones

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tussen 2025 en 2030 in veel Nederlandse gemeenten emissievrije zones worden ingevoerd;

overwegende dat dit zeer nadelige gevolgen heeft voor het bedrijfsleven, omdat: 

·        ondernemers steden niet meer in kunnen, 

·        het vervangen van bedrijfsvoertuigen (te) grote investeringen zal vergen van ondernemers, 

·        er te weinig oplaadpunten zijn waar ondernemers hun broodnodige wagenpark kunnen opladen,

verzoekt de regering op de pauzeknop te drukken met het invoeren van emissievrije zones, 

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.