BVNL wil opkomst verkiezingen verhogen door te stemmen via DigiD

We zijn tegenwoordig gewend om alles digitaal te doen: werken, vergaderen, het aanvragen van vergunningen en het doen van onze belastingaangifte. Waarom zouden we het kiezers dan niet makkelijk maken door te stemmen via DigiD? BVNL pleit ervoor om bij de Tweede Kamerverkiezingen van 19 maart 2025 over te gaan tot digitaal stemmen.

“Dat zogenaamde critici vrezen voor onveiligheid en onbetrouwbaarheid vindt BVNL grote lariekoek. Dat zou betekenen dat er bijvoorbeeld grote veiligheidsrisico’s zitten bij het doen van onze belastingaangifte”, aldus Van Haga, die denkt dat er andere grondslagen te vinden zijn voor het tegenhouden van digitaal stemmen. “Als je stemmen via DigiD makkelijker maakt, zullen grote groepen kiezers die het vertrouwen in de politiek allang verloren zijn weleens massaal kunnen gaan stemmen en dat zou de gevestigde macht natuurlijk niet goed uitkomen.”

Veilig stemmen
Het stemmen via DigiD moet volgens Van Haga kunnen verlopen in een veilige digitale omgeving, waarbij het stemgeheim is gewaarborgd en de uitslag is versleuteld. “Er zijn met DigiD bovendien aanzienlijk minder uitvoeringskosten voor het stemmen.” Mensen zonder digitale toegang of vaardigheden moeten we wel blijven faciliteren om hun stem uit te kunnen brengen. “In alle kiesgebieden moeten ook  een aantal fysieke locaties ingericht blijven worden.” 

BVNL roept de minister van Binnenlandse Zaken via Kamervragen op om het digitaal stemmen per 2025 mogelijk te maken. 

Vragen van BVNL aan de minister van Binnenlandse Zaken inzake stemmen via DigiD:

1) Bent u bekend met het feit dat we tegenwoordig gewend zijn om álles digitaal te doen: werken, vergaderen, het aanvragen van vergunningen en het doen van onze belastingaangifte? Zo ja, waarom zouden we het kiezers dan niet makkelijk maken om te stemmen via DigiD? Graag een gedetailleerd antwoord. 

2) Bent u bekend met het feit dat de opkomst bij de laatste verkiezingen laag – en in sommige gevallen zelfs historisch laag was? Zo ja, deelt u de mening dat online stemmen het gemak van het stemmen aanzienlijk vergroot en daarmee een middel kan zijn om een hogere opkomst bij verkiezingen te realiseren? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Deelt u de mening dat het feit dat zogenaamde critici vrezen voor onveiligheid en onbetrouwbaarheid grote lariekoek is? Zo neen, houdt dit in dat er bijvoorbeeld grote veiligheidsrisico’s zitten bij het doen van onze belastingaangifte, hetgeen immers via DigiD gaat? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Kunt u garanderen dat er geen andere grondslagen te vinden zijn voor het tegenhouden van digitaal stemmen? Immers, als je stemmen via DigiD makkelijker maakt, zullen grote groepen kiezers die het vertrouwen in de politiek allang verloren zijn wel eens massaal gaan stemmen en dat zou de gevestigde macht natuurlijk niet goed uitkomen. Graag een gedetailleerd antwoord. 

5) Deelt u de mening dat digitaal stemmen anno 2023 in een veilige digitale omgeving kan verlopen, waarbij het stemgeheim is gewaarborgd en de uitslag is versleuteld? Zo ja, wilt u stemmen via DigiD voor de Tweede Kamerverkiezingen van 19 maart 2025 mogelijk maken? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.