BVNL wil grenseffectentoets voor gevolgen van hoge brandstofprijzen

Tweede Kamerlid Wybren van Haga neemt de waarschuwing van BETA-voorzitter Ewout Klok uiterst serieus en stelt Kamervragen over het terugdraaien van de eerdere accijnsverlaging op brandstof.

“Dure benzine is niet alleen slecht voor automobilisten die zich in ons land al bont en blauw betalen, maar ook rampzalig voor pomphouders en winkeliers in de grensstreek. We moeten voorkomen er door deze beslissing van het demissionaire kabinet tientallen miljoenen wegvloeien naar België en Duitsland. Immers: Hoe groter het prijsverschil, hoe meer mensen de grens overgaan om te tanken. En als je dan toch in het buitenland bent, doe je daar meteen je andere boodschappen”, aldus Van Haga, die al langer pleit voor een grenseffectentoets, waarbij de gevolgen van kabinetsbeleid voor de grensregio eerst in kaart gebracht worden, alvorens het beleid wordt.

Van Haga wijst erop dat de prijsverschillen aan de pomp nu al heel groot zijn vergeleken met landen om ons heen. Dat is het gevolg van de extreem hoge accijns in Nederland. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie. Het terugdraaien van een eerdere accijnsverlaging van het kabinet in januari is wat BVNL betreft niet verstandig. 

“Hierdoor wordt alles weer duurder, want de extra accijns wordt niet alleen doorberekend aan de automobilist. Transporteurs zullen de hogere kosten van het bevoorraden van winkels en supermarkten ook doorbelasten. Dus iedereen gaat dit voelen.”

Vragen van het lid Van Haga aan de minister van EZK, mbt de gevolgen van dure benzine voor de grensregio:

1) Bent u bekend met de waarschuwing van BETA-voorzitter Ewout Klok, die stelt dat dure benzine maar rampzalig is voor pomphouders en winkeliers in de grensstreek?

2) Waarom laat u tientallen miljoenen euro’s wegvloeien naar Duitsland en België? Immers: Hoe groter het prijsverschil, hoe meer mensen de grens overgaan om te tanken. En als je dan toch in het buitenland bent, doe je daar meteen je andere boodschappen. 

3) Wilt u afzien van uw voornemen om per 1 januari de eerdere accijnsverlaging terug te draaien, daar dure benzine voor oneerlijke concurrentie zorgt en alles weer duurder wordt, want de extra accijns wordt niet alleen doorberekend aan de automobilist? 

4) Waar blijft de grenseffectentoets, waarbij de gevolgen van kabinetsbeleid voor de grensregio eerst in kaart gebracht worden, alvorens het beleid wordt?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.