BVNL-Waterschapsbestuurder De Mos dringt aan op bestrijden PFAS-verontreiniging

Het Hoogheemraadschap Delfland heeft de twijfelachtige eer om verantwoordelijkheid te dragen voor het meest met PFAS vervuilde water in Nederland. De Mos: “Onze motie dwingt Delfland om onderzoek te doen naar het gebruik van remediërende PFAS-producten.”

“In een sloot langs de Tiber in Leidschenveen is de hoogste PFAS-overschrijding in Nederland gevonden. De overschrijding is ruim 250.000 keer hoger dan de grenswaarde die het RIVM veilig vindt voor oppervlaktewater. Daar wil ik vanuit het waterschap wat aan doen”, aldus de Mos, die via een oud-Kamerlid op het spoor is gekomen van een Nederlands bedrijf dat recent een exclusieve licentie voor Europa heeft verworven voor een hele reeks van Amerikaanse producten, waaronder een product dat in staat in is om (waarschijnlijk: alle) PFAS verontreinigingen in water (en met een ander product ook in bodems) te remediëren. 

“Volgens FCW Europe B.V zijn deze middelen uitsluitend biologisch en non-toxisch, zonder gevaar voor mens en milieu.” De Mos is van mening dat het waterschap elke kans moet aangrijpen om PFAS-verontreinigingen op te ruimen. “Per motie heb ik de verantwoordelijk Hoogheemraad opgedragen om in gesprek te gaan met het Nederlandse bedrijf dat de licentie voor het PFAS remediërende product in handen heeft en het door het RIVM te laten controleren en valideren.” De Hoogheemraad zal de Verenigde Vergadering over uitkomsten informeren.

Motie: Onderzoek gebruik producten die PFAS-verontreinigen ongedaan kunnen maken 

Constaterende dat ons Hoogheemraadschap de twijfelachtige eer heeft om verantwoordelijkheid te dragen voor het meest met PFAS vervuilde water in Nederland (het water aan de Tiber, Leidschenveen); 

Overwegende dat er een Nederlands bedrijf is dat recent een exclusieve licentie voor Europa heeft verworven voor een hele reeks van Amerikaanse producten, waaronder een product dat in staat in is om (waarschijnlijk: alle) PFAS-verontreinigingen in water (en met een ander product ook in bodems) te remediëren; 
Overwegende dat deze middelen volgens de fabrikant uitsluitend biologisch en non-toxisch zijn, zonder gevaar voor mens en milieu;
Van mening dat we elke kans moeten aangrijpen om PFAS-verontreinigingen op te ruimen, 

Verzoekt het college 

in gesprek te gaan met het Nederlandse bedrijf dat de licentie voor het PFAS remediërende product in handen heeft; 
het remediërende product door het RIVM te laten controleren en validiteit; 
de VV over uitkomsten te informeren, 

En gaat over tot de orde van de dag

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.