BVNL vraagt om opheldering over omstreden database RAM bij de Belastingdienst

Tweede Kamerlid Wybren van Haga wil weten waarom de Belastingdienst in het omstreden systeem RAM allerlei gevoelige data van burgers verzamelde. Voor een dergelijke schending van de privacy moeten heel goede redenen zijn. BVNL vraagt zich af of dat het geval was.

Van Haga: “Mooi dat het kabinet een onderzoek heeft aangekondigd naar aanleiding van de ontdekking dat de Belastingdienst op grote schaal persoonlijke gegevens van belastingbetalers – waaronder uitingen op sociale media – van internet te verzamelen. Waarom is een heel team van social media politie opgetuigd? Is dat werkelijk geweest om mogelijke fraude op te sporen, of werd dat team in het leven geroepen om als overheid onwelgevallige mensen en meningen in de gaten te houden?”

Een ‘Big Brothersysteem’ om de burgers zo fanatiek te volgen is wat BVNL betreft onwenselijk. Daarom moet het onderzoek zich vooral ook richten op de beweegredenen van de Belastingdienst om dit te doen. Van Haga zet grote vraagtekens bij het feit dat dit computersysteem werd ingezet, ondanks interne twijfels over de rechtmatigheid en over de ‘herkomst, juistheid en actualiteit’ van de opgeslagen data. “De omstreden database RAM heeft jarenlang voor privacyproblemen heeft gezorgd binnen de Belastingdienst. Ik wil weten wat er allemaal precies gebeurd is.”

Vragen van het lid Van Haga aan de Staatssecretaris Belastingdienst mbt verzameling van data:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Belastingdienst verzamelde op grote schaal persoonlijke gegevens, ook op sociale media’ (1)? 

2) Waarom is privacy burgers zo massaal geschonden? Graag in een gedetailleerd antwoord ‘het waarom’ inzake het gegeven dat de Belastingdienst in het omstreden systeem RAM allerlei gevoelige data van burgers verzamelde. 

3) Is het vermaledijde computersysteem RAM in het leven geroepen om als overheid onwelgevallige mensen en meningen in de gaten te houden? Graag in uw gedetailleerde antwoord de onderste steen boven laten komen inzake de omstreden database RAM, dat jarenlang voor privacyproblemen heeft gezorgd binnen de Belastingdienst, dat ondanks interne twijfels over de rechtmatigheid en over de „herkomst, juistheid en actualiteit” werd ingezet.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.