BVNL Voorne aan Zee wil af van voorrangsverklaring statushouders: toekennen woning moet eerlijker

Voorne aan Zee betaalt de prijs van de aanhoudende instroom van asielzoekers en de Spreidingswet. “De vraag naar sociale huurwoningen in Voorne is veel groter dan de beschikbare voorraad. Dat resulteert in lange wachttijden voor een groot deel van de woningzoekenden, inclusief jongeren en inwoners in nood. Dat statushouders hier voorrang krijgen op bewoners die geboren en getogen zijn in onze gemeente leidt, volkomen terecht, tot grote gevoelens van onrechtvaardigheid”, aldus BVNL-raadslid Wiebe Dedert. “Dit moet anders en veel rechtvaardiger.”

Dedert wijst erop dat Voorne aan Zee geconfronteerd wordt met dwang vanuit het COA om voor eind juni een aanvullend aantal van 78 statushouders te huisvesten. “Dat is bovenop de al eerder geholpen 31 statushouders. Al die woningen gaan niet naar de mensen die uit Voorne komen, met als resultaat dat die heel lang moeten wachten op een woning in de eigen gemeente.”

Landelijk vraagt BVNL al heel lang om een rem op de bevolkingsgroei. Volgens BVNL-commissielid Marjolein van Middelkoop kan Voorne niet steeds opnieuw migranten blijven opvangen. Daarom zou het nieuwe kabinet de instroom moeten beperken en moet de Spreidingswet van tafel, zodat Voorne niet meer verplicht wordt om statushouders op te vangen.

Voorrangsregeling van tafel
“Tot die tijd moet in ieder geval de voorrangsregeling voor een woning voor asielzoekers met een verblijfsvergunning van tafel”, zegt Van Middelkoop, die hiervoor een motie schreef die raadslid Dedert donderdag namens BVNL zal indienen. “Hierbij roepen we het college op om alternatieve en sobere tijdelijke huisvestingsoplossingen voor statushouders aan te bieden, met als doel dat zij op de reguliere wachtlijst voor sociale huurwoningen geplaatst kunnen worden, waardoor een transparant en eerlijk wachtlijstsysteem wordt gewaarborgd. Dit zorgt voor een gelijke behandeling van alle inwoners, inclusief statushouders.”

Motie

Overwegende dat:

  • De vraag naar sociale huurwoningen in Voorne aan Zee de beschikbare voorraad ver overschrijdt, wat resulteert in lange wachttijden voor een groot deel van de woningzoekenden, inclusief jongeren en inwoners in nood.
  • Jongeren en andere inwoners van Voorne aan Zee onevenredig worden getroffen door de huidige schaarste aan betaalbare woningen, wat hun toekomstperspectief binnen de gemeente belemmert.
  • De voorrang die statushouders krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen kan leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid en ongelijkheid onder de inwoners en de sociale cohesie in de gemeenschap kan be├»nvloeden.

Constaterende dat:

  • Voorne aan Zee geconfronteerd wordt met een uitdagende taakstelling van het COA om voor eind juni een aanvullend aantal van 78 statushouders te huisvesten, bovenop de reeds geholpen 31 personen in het eerste kwartaal van dit jaar;
  • Het door de invoering van de Spreidingswet waarschijnlijk is dat er meer statushouders gehuisvest moeten worden, wat de behoefte aan innovatieve oplossingen benadrukt;
  • Er behoefte is aan een meer inclusieve benadering die gelijke kansen biedt aan alle woningzoekenden, ongeacht hun achtergrond of status.

Verzoekt het college om:

  • De mogelijkheid te onderzoeken om alternatieve en sobere tijdelijke huisvestingsoplossingen voor statushouders te bieden, met als doel dat zij op de reguliere wachtlijst voor sociale huurwoningen geplaatst kunnen worden, waardoor een transparant en eerlijk wachtlijstsysteem wordt gewaarborgd dat gelijke behandeling van alle inwoners, inclusief statushouders, ondersteunt.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.