BVNL verzet zich tegen enorm banenverlies door inkrimping Schiphol

Uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat de inkrimping van Schiphol ongeveer 13.000 banen zal kosten. Het gaat hier om 10 procent van de werkgelegenheid, die direct is toe te schrijven aan Schiphol en de luchtvaartsector. Hiervan kunnen tussen de 1400 en 5400 werknemers vanwege hun opleidingsniveau niet zomaar aan de slag. In een andere sector waar grootschalig mensen worden ontslagen, de steenkolensector, loopt het omscholingsproces na vier jaar nog niet soepel. BVNL vreest dat hetzelfde gaat gebeuren met het personeel van Schiphol.

Wybren van Haga: “Er moet wat gedaan worden voor het hardwerkende personeel in de luchtvaart. Zij raken onnodig hun baan kwijt door krankzinnig overheidsbeleid.”

Economie gaat kapot
De vliegtuigbonden- en maatschappijen roepen het kabinet op naar alternatieven te kijken om de doelen te behalen. Zij investeren op dit moment al in nieuwe, stillere vliegtuigen om de geluidsoverlast te beperken. Daarnaast waarschuwt de topman van Easyjet dat bij een inkrimping van het aantal vluchten, er wordt ingezet op grotere vliegtuigen om te voldoen aan de vraag. Deze grotere vliegtuigen stoten doorgaans meer uit en veroorzaken meer geluidsoverlast. “Waarom kiezen voor beleid waarmee we onze economie kapot maken? Wat ons betreft gaan we voor innovatie en zetten we de inkrimpingsplannen voor Schiphol terug op retour”, aldus Van Haga.

Vragen van BVNL aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, over de verloren 13.000 banen door inkrimping van Schiphol:

1. Bent u bekend met het nieuws dat de inkrimping van Schiphol in november 2024 ruim 13.000 banen gaat kosten en twee miljard euro aan toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie?

2. Hoe gaat de verloren twee miljard euro aan toegevoegde waarde worden opgevangen?

3. Wat wordt er gedaan voor de 13.000 werknemers die volgend jaar hun baan kwijtraken?

4. Wordt er een omscholingsfonds opgericht om ervoor te zorgen dat zij gemakkelijker een nieuwe baan kunnen vinden? Zal dit soepeler verlopen dan bij de omscholing van het personeel in de steenkolensector?

5. Waarom wordt er geen werk gemaakt van de uitbereiding van Lelystad Airport voor groot vliegverkeer? Hoeveel van het personeel dat in november 2024 dreigt te worden ontslagen, zou bij de uitbereiding voor groot vliegverkeer op Lelystad Airport aan het werk kunnen?

6. Bent u bekend met de melding van de topman van vliegtuigmaatschappij Easyjet dat er bij een inkrimping van het aantal vliegtuigen grotere vliegtuigen worden ingezet? Hoe verhoudt dit zich tot het doel om de geluidsoverlast en uitstoot te verminderen?

7. Waarom kiest u voor de inkrimping van het aantal vluchten en niet voor innovatie, waardoor de geluidsoverlast en uitstoot daadwerkelijk verminderen?

8. Heeft u de bereidheid om de inkrimpingsplannen, die tot massaontslag leiden, alsnog per direct te verwerpen? Zo nee, waarom kiest u ervoor om duizenden mensen de bijstand in te jagen?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.