BVNL veroordeelt links-radicale oproep tot vernielingen en beeldenstorm

Wybren van Haga heeft geen goed over voor de links-radicale actiegroep Doorbraak, die zich in Leiden bij het Indië-monument schuldig maakte aan het bekladden en inpakken van hen onwelgevallige beelden.

“Erger nog is het strafbare feit om op te roepen om de boel te vernielen. Doorbraak roept op tot een beeldenstorm, waarbij vernielzucht het uitgangspunt is,” aldus Van Haga, die wil laten onderzoeken of er een verbod kan komen op Doorbraak en andere radicale groeperingen die de wet overtreden. “Demonstreren is een recht van een ieder, maar dat recht verspil je wat BVNL betreft als je boel gaat vernielen en anderen daartoe oproept.”

Extra strafmaat
Het is niet de eerste keer dat (oorlogs)monumenten doelwit zijn van agressie. De laatste jaren is het aantal incidenten fors toegenomen, met 2020 als absoluut dieptepunt. Toen vernielden activisten diverse monumenten in onder meer Almere en Amsterdam. Ook werd daags voor de nationale herdenking een aanslag gepleegd op het Indisch Monument in Den Haag. Die actie zorgde voor een schokgolf binnen Indisch Nederland en de roep om het monument permanent te beveiligen.

Van Haga: “Nu woke-fanaten compleet doorslaan en beelden, herdenkingsmonumenten, grafmonumenten, namen van straten en pleinen en ornamenten op gebouwen niet veilig meer zijn, vraag ik de minister van Justitie en Veiligheid om een extra strafmaat voor diegenen die deelnamen aan deze vernielzuchtige beeldenstorm. Ook wil ik weten hoe politie en justitie verder gaan ingrijpen om dit zooitje ongeregeld een halt toe te roepen.” 

Vragen van het lid Van Haga aan de minister van Justitie en Veiligheid, inzake vandalisme  bij het Leidse Indië-monument en oproep tot beeldenstorm:

1) Bent u bekend met de berichten ‘Doorbraak roept op tot Leidse beeldenstorm’ en ‘Nieuwe beeldenstorm dreigt na oproep actiegroep’?

2) Deelt u de mening dat vandalisme en het oproepen daartoe strafbaar zijn? Zo ja, heeft u de bereidheid te onderzoeken of links-radicale actiegroepen die zich hier schuldig aan maken, zoals Doorbraak, verboden kunnen worden? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Wat vindt u van het feit dat beelden, herdenkingsmonumenten, grafmonumenten, namen van straten en pleinen en ornamenten op gebouwen niet veilig meer zijn nu woke-fanaten oproepen tot een beeldenstorm? 

4) Hoe gaat u beelden, herdenkingsmonumenten, grafmonumenten, namen van straten en pleinen en ornamenten op gebouwen beschermen nu vernielzucht de nieuwe mores is bij doorgeslagen woke-fanaten? Graag een gedetailleerd antwoord. 

5) Wat laat u politie en justitie verder ondernemen om wetsovertredende woke-fanaten aan banden te leggen? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.