BVNL stelt Kamervragen over herdenken Indonesische oorlogsmisdadigers op 4 mei

Wybren van Haga vindt het ongekend dat het Comité 4 en 5 mei de officiële tekst, over wie we tijdens de Nationale Dodenherdenking herdenken, heeft aangepast. “Daar waar Bersiap-moment terecht is, krijgt Indische gemeenschap klap in het gezicht.”

“Dit jaar is de ‘koloniale oorlog in Indonesië’ toegevoegd aan het memorandum en worden ‘alle Nederlandse en Indonesische slachtoffers’ herdacht. Daar vallen dus ook Indonesiërs onder die vochten voor de toenmalige vijand, waaronder oorlogsmisdadigers. Een klap in het gezicht van de Indische gemeenschap, die bovendien op geen enkele manier is betrokken bij deze koerswijziging,” aldus Van Haga, die wijst op het feit dat de (Indische) Nederlanders zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog, als tijdens de daaropvolgende Bersiap zwaar hebben geleden onder de Japanse én Indonesische terreur.

Bersiap-monument
De Bersiap kostte tienduizenden landgenoten en andere niet-inlanders het leven. Puur en alleen vanwege hun afkomst. Enige tijd geleden overwoog het Rijksmuseum in Amsterdam om de term Bersiap in de ban te doen. Van Haga: “Er is vlak na de Tweede Wereldoorlog genocide gepleegd op landgenoten. Er werd op grote schaal gemarteld, verkracht en vermoord. En dat enorme leed zouden we nu door deugdenkers onder het tapijt laten schuiven?” Van Haga pleit voor een Nationaal Bersiap-monument in Den Haag, ter nagedachtenis aan de slachtoffers en ter voorkoming van het vervalsen van de geschiedenis.

Vragen van het lid Van Haga aan de minister van Binnenlandse Zaken inzake het toevoegen van de ‘koloniale oorlog in Indonesië’ aan Dodenherdenking:

1) Bent u bekend met het bericht ‘FIN tégen herdenken Indonesische oorlogsmisdadigers op 4 mei’?

2) Deelt u de mening dat het een klap in het gezicht van Indische Nederland is dat het Comité 4 en 5 mei de officiële tekst, over wie we tijdens de Nationale Dodenherdenking herdenken, heeft aangepast en wel zo dat de ‘koloniale oorlog in Indonesië’ is toegevoegd aan het memorandum?

3) Bent zich bewust van het feit dat nu “alle Nederlandse en Indonesische slachtoffers’ herdacht worden, dus ook Indonesiërs die vochten voor de toenmalige vijand, waaronder oorlogsmisdadigers?

4) Waarom zijn de Indische Nederlanders niet gekend in deze ongewenste toevoeging, waarmee onnodig afbreuk wordt gedaan aan het nationale karakter van de herdenking?

5) Heeft u de bereidheid om er bij het Comité 4 en 5 mei op aan te dringen dat deze pijnlijke toevoeging wordt teruggedraaid? Zo nee, waarom niet?

6) Deelt u de mening dat de Bersiapperiode steeds meer naar de achtergrond gedrukt lijkt te worden, omdat eerst het Rijksmuseum de term wilde schrappen en nu het herdenken onder druk staat?

7) Deelt u de mening dat de Bersiap, waarbij vlak na de Tweede Wereldoorlog genocide werd gepleegd op landgenoten en waar op grote schaal werd gemarteld, verkracht en vermoord, nooit vergeten mag worden? Zo ja, heeft u alsnog te bereidheid om een Bersiap-monument te realiseren in Den Haag, de stad die als weduwe van Indië mag worden beschouwd’

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.