Wat gebeurt er op de geheimzinnige Bilderberg conferentie?

Koning Willem-Alexander was deze week aanwezig bij de Bilderberg-conferentie die dit jaar in de Verenigde Staten werd gehouden. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft laten weten dat de koning, samen met premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra, naar Washington is afgereisd voor de 68e editie van deze bijeenkomst voor politiek leiders en experts. BVNL wil weten waarom.

“De Bilderberg-conferenties zijn niet meer van deze tijd en hebben bovendien ook geen enkel mandaat. De kiezer zit niet te wachten op deze ondemocratische, politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter, waarbinnen een klein groepje welgestelden uit het bedrijfsleven, de politiek, wetenschap, media en de financiële wereld over ons denkt te kunnen beslissen,” vindt Wybren van Haga, die wil dat de Bilderberg-conferenties volledig transparant worden, mét mandaat van het parlement. “Wil men dat niet, dan was dit wat BVNL betreft de laatste keer dat er Nederlandse delegatie aanwezig is geweest.” 

De Bilderberg-conferenties worden sinds 1954 georganiseerd en werden indertijd mede opgericht door prins Bernhard, de grootvader van Willem-Alexander.

Vragen van het lid Van Haga aan de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken inzake de Bilderberg-conferentie:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Willem-Alexander met Rutte en Hoekstra bij Bilderberg-conferentie’ en het wel zeer openhartige optreden van de minister-president over deze bijeenkomst? 

2) Klopt het dat de koning, de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken naar Washington zijn afgereisd voor de 68e editie van de Bilderberg-conferentie? Zo ja, met welk mandaat zijn zij naar Washington gevlogen? 

3) Klopt het dat onderstaande onderwerpen op de agenda stonden?
1. Geopolitical Realignments
2. NATO Challenges
3. China
4. Indo-Pacific Realignment
5. Sino-US Tech Competition
6. Russia
7. Continuity of Government and the Economy
8. Disruption of the Global Financial System
9. Disinformation
10. Energy Security and Sustainability
11. Post Pandemic Health
12. Fragmentation of Democratic Societies
13. Trade and Deglobalisation
14. Ukraine

Bent u zich ervan bewust dat al deze kwesties onderwerp van gesprek zijn tussen de Tweede Kamer en het kabinet? Bent u het ermee eens dat vanwege de controlerende taak, het parlement op de hoogte moet zijn van gesprekken die bewindspersonen voeren over deze onderwerpen? Kunt u per agendapunt aangeven wat de inbreng was van de NL delegatie? Kunt u tevens aangeven welke beslissingen er zijn genomen? Kunt u aangeven welke van deze beslissingen door de NL delegatie zijn onderschreven en welke niet?

4) Welke beslissingen zijn er op de Bilderberg-conferentie genomen? Graag een gedetailleerd antwoord. 

5) Heeft de Nederlandse belastingbetaler betaler meebetaald aan de trip van de Nederlandse delegatie? Graag in uw beantwoording een totaal kostenplaatje van uw geheimzinnige reis. 

6) Op welke wijze heeft de Nederlandse kiezer invloed bij deze ondemocratische politieke bijeenkomst? Graag een gedetailleerd antwoord. 

7) Deelt u de mening dat het niet meer van tijd is dat een klein groepje welgestelden uit het bedrijfsleven, de politiek, wetenschap, media en de financiële wereld over ons denkt te kunnen beslissen? Zo nee, waarom niet? 

8) Klopt het dat Bilderberg volgens de website TheBilderbergsmeeting.org valt onder de zgn. Cantham House rule? ‘The meetings are held under the Chatham House Rule, which states that participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s) nor any other participant may be revealed.’

Herinnert u zich dat u bij eerdere vragen over de Bilderberg conferentie van 7 jaar geleden (16 juni 2015) al stelde dat de Chatham House rule reden voor u was om niet in te gaan op uw inbreng tijdens de conferentie? Bent u nog steeds van mening dat u niet transparant hoeft te zijn over uw inbreng? Zo ja waarom? 

Hoe verhoudt de Chatham House rule zich tot artikel 68 van de Grondwet? Is het vasthouden aan of het verwijzen naar de Chatham House rule in strijd met de Grondwet? Zo nee, waarom niet?

Bent u het ermee eens dat zelfs als u aan de Chatham House rule wilt vasthouden, de regel geen enkele belemmering vormt voor een verslag van de bijeenkomst en de besluiten, indien de informatie niet te herleiden is tot specifieke personen? Bent u bereid tenminste een geanonimiseerd verslag van de gesprekken en de besluiten naar de Kamer te sturen? Zo nee, waarom niet?

9) Kunt u in algemene zin ingaan op het belang voor Nederland van decennia van Bilderberg conferenties? Zijn er in de lange geschiedenis besluiten genomen die van belang waren voor Nederland? Zo ja welke? Zo nee, wat is het nut van het jaarlijks afreizen van bewindspersonen naar deze bijeenkomsten? Gaat u ermee akkoord dat de Nederlandse deelnemers beter op eigen titel en op eigen kosten naar Bilderberg afreizen?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.