BVNL roept Schipholwerknemers op aangifte te doen van wanbeleid bij Ondernemingskamer

De wantoestanden op Schiphol duren voort. Inmiddels is het al maanden chaos op de luchthaven. BVNL roept werknemers op aangifte te doen bij de Ondernemingskamer tegen het wanbeleid van Dick Benschop en tegen de Schipholdirecteur zelf.

Behandeld als vee
“Reizigers worden met urenlange wachttijden op Schiphol behandeld als vee. Met dekking van het rampkabinet Rutte/Kaag – de Staat is tenslotte voor bijna 70% aandeelhouder van Schiphol – is het doel hierachter: het fors reduceren van het aantal vluchten. Maar minder vluchten betekent op den duur minder bestemmingen, duurdere vliegtickets, minder reizigers en daardoor minder personeel. Schiphol wordt om zeep geholpen”, aldus Wybren van Haga. De Ondernemingskamer is een landelijk Nederlands rechterlijk orgaan, dat onderdeel is van het gerechtshof Amsterdam. Het heeft de taak (juridische) geschillen in Nederlandse vennootschappen te beoordelen en hier bindende uitspraken over te doen. Dit kunnen geschillen zijn tussen het bestuur, de raad van commissarissen (RvC), de aandeelhouders (AVA), of de werknemers. Werknemers kunnen bij een eventueel geschil worden vertegenwoordigd door zowel de ondernemingsraad (OR) als door vakbonden.

Van Haga: “Enige jaren geleden werd er door alle acht de vakbonden in de Nederlandse luchtvaart nog gesteld dat de overheid moet ingrijpen om de concurrentiekracht van Schiphol te vergroten. Zij meenden toen dat als de Staat niets deed, de luchthaven de strijd om de reiziger van vliegmaatschappijen uit het Midden-Oosten die wél geld kregen van de overheid zou verliezen. Door het wanbeleid van Dick & Co. staat alles waar de vakbonden toen voor vochten opnieuw onder immense druk. De belangen van reizigers, werknemers en luchtvaartmaatschappijen zoals KLM, de positie van Schiphol als belangrijke overstapluchthaven en de dienstverlening van de luchthaven.”

Benschop door de nooduitgang naar buiten
De Ondernemingskamer is bevoegd een besluit van ieder orgaan van de vennootschap te schorsen of nietig te verklaren. Buiten dat, is zij ook bevoegd één of meerdere bestuurders of commissarissen te schorsen of zelfs te ontslaan uit hun functie. Indien dit van toepassing is kan de Ondernemingskamer tijdelijk één of meerdere bestuurders of commissarissen aanstellen ter vervanging. Daarnaast is de Ondernemingskamer bevoegd de statuten van de vennootschap tijdelijk te veranderen, tijdelijk aandelen over te dragen aan een beheerder, en indien nodig zelfs de vennootschap te ontbinden. Allemaal instrumenten die ingezet moeten worden om de ondergang van de luchthaven te voorkomen. Te beginnen met een enkele reis nooduitgang voor Benschop.

BVNL start een klachtenmeldpunt. Gedupeerde reizigers kunnen zich melden via: vastopschiphol@bvnl.nl.

“Met een daaraan gekoppelde crowdfunding gaan we de klachten bundelen in een Zwartboek Schiphol en kijken hoe we tegen de luchthaven kunnen procederen. Dat staat eigenlijk gelijk aan procederen tegen de Staat, daar de Staat voor bijna 70% aandeelhouder is. Toch weigert diezelfde Staat in te gaan op ons voorstel om bij de vastlopende controleposten (tijdelijk) het leger in te zetten. En wat dacht je van die andere aandeelhouder, de gemeente Amsterdam (20%)? Halverwege 2021 telde de werkloze beroepsbevolking in Groot Amsterdam 35.000 mensen. Hoeveel mensen daarvan heeft de gemeente Amsterdam aan een baan geholpen op Schiphol?” vraagt Van Haga zich af, die via Kamervragen opnieuw zal oproepen om middels het leger een einde te maken aan de onaanvaardbare chaos op Schiphol. “We staan internationaal voor compleet joker.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.