BVNL roept premier op asielcrisis prioriteit te maken op Europese Top

1.200.000 Nederlanders leven onder de armoedegrens, waarvan 300.000 kinderen. Ondertussen blijft ons land volstromen met immigranten en slurpt de immigratie miljarden op. De druk op ons sociale stelsel groeit, de wachtlijsten in de zorg worden alsmaar langer, ons sociale stelsel staat op instorten. BVNL wil dat van de ontwrichtende asielcrisis eindelijk prioriteit gemaakt wordt en roept premier Rutte op zich daarvoor hard te maken op de Europese Top.

Stilstand
De Europese Raad zal deze week opnieuw stilstaan bij migratie, aldus Staatssecretaris Van der Burg. Wybren van Haga: “Stilstaan, dat is precies wat onze leiders doen met de asielcrisis. Al ruim 20 jaar is er niks anders dan stilstand.” Ondertussen komen er jaarlijks enorme aantallen migranten binnen. Het enige dat de VVD doet is roepen daar nu eindelijk wat aan te gaan doen, maar aan echte actie ontbreekt het. BVNL vraagt de premier daarom opnieuw of hij bereid is om migratie bovenaan de agenda te zetten tijdens de Europese Top.

Fins model
Niet alleen BVNL, maar heel Nederland wil oplossingen zien voor de asielproblematiek, die inmiddels leidt tot steeds meer ongeregeldheden en ronduit levensgevaarlijke situaties. 85% van alle kiezers wil de asielstroom beperken. Van links tot rechts ziet men in dat de migratie niet langer zo door kan gaan. 73% van de kiezers is voor een asielquotum, naar Fins voorbeeld. Nederland heeft 523 inwoners per vierkante kilometer en neemt per jaar 1000 migranten op. Finland daarentegen heeft 500 inwoners per vierkante kilometer, maar neemt elk jaar slechts 500 migranten op. Het kan dus wel en een asielquotum is de manier om dat te doen. De ongecontroleerde immigratie moet een halt toegeroepen worden. Nemen we nu geen maatregelen, dan gaat Nederland te onder aan de bevolkingsgroei en alle bijbehorende problemen, die ons land op steeds meer fronten ontwrichten.

BVNL draagt al tijden een heel scala aan oplossingen aan om de immigratie te beteugelen:

 1. Een volledige asielstop;
 2. Het opzeggen van het VN-vluchtelingenverdrag uit 1951;
 3. Het sluiten van een overeenkomst met andere landen, om daar de asielzoekers op te vangen, terwijl zij hun procedure afwachten;
 4. De duur van verblijfsvergunningen van asielzoekers en vluchtelingen verkorten naar 1 jaar;
 5. Het verhogen van de termijn voor het verkrijgen van een Nederlands paspoort van 5 naar 10 jaar, onder de voorwaarde dat iemand volledig is ingeburgerd, geen strafblad heeft, voorzien is van een betaalde baan en geen gebruik maakt van een uitkering;
 6. De beroepsmogelijkheid schrappen na een afwijzing;
 7. De Dublin-afspraken in ere herstellen, waarbij een asielzoeker een aanvraag moet doen in het eerste veilige land waar hij binnenkomt;
 8. Zogenaamde veiligelanders onmiddellijk uitzetten;
 9. Weigerlanden onder druk zetten om hun eigen onderdanen terug te nemen;
 10. Criminele asielzoekers per direct uitzetten;
 11. Vluchtelingen opvangen in regio;
 12. Asielzoekers de eerste 10 jaar uitsluiten van sociale uitkeringen, gratis woningen en andere aanzuigende factoren;
 13. Het invoeren van een asielquotum;
 14. Grensbewaking door het leger;
 15. Illegaliteit strafbaar stellen.

Er zijn heel veel oplossingen, maar het is politieke wil waar het aan schort. En dat is niet in het belang van Nederland.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer ook weer met de staatssecretaris over het vreemdelingen- en asielbeleid.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.