BVNL-raadslid Joey Rademaker wordt kotsmisselijk van symboolpolitiek

Het Haarlems BVNL-raadslid Joey Rademaker baalt er stevig van dat de gemeente denkt dat de toenemende homohaat in Haarlem met boterzachte symboolpolitiek te lijf gegaan kan worden.

 

“Terwijl homohaat hand over hand toeneemt en relatief vaak wordt veroorzaakt door straatschoffies van Marokkaanse komaf, lijkt dit stadsbestuur te denken dat mensen die een harde hand nodig hebben onder de indruk raken van regenbookbankjes, progressvlaggen en meer genderneutrale toiletten. Kotsmisselijk word je van zulke linkse prietpraat. Dat is geen aanscherping van beleid, maar een lachertje voor daders. Homohaat moet je bestrijden door tuig van de richel keihard aan te pakken en een poosje op water en brood te zetten,” aldus Rademaker.

Raadsvragen van het lid Rademaker aan het Haarlemse college:

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Meer genderneutrale toiletten en progressvlaggen; nieuwe regenboogbankjes. Haarlem scherpt LHBTI-beleid aan’.
  2. Waarom lijkt de wethouder te investeren in symbolische maatregelen zoals het uithangen van de regenboogvlag en het plaatsen van regenboogbankjes, in plaats van het aanpakken van het echte probleem. (Massale immigratie, slechte integratie.)
  3. Hoe denkt de wethouder dat het vergroten van de zichtbaarheid van de LHBTI+-gemeenschap in Haarlem daadwerkelijk zal bijdragen aan het oplossen van de steeds toenemende problemen waarmee deze gemeenschap wordt geconfronteerd?
  4. Is de wethouder bereid om een soortgelijk onderzoek uit te voeren naar de aard en omvang van LHBTI-discriminatie in Haarlem, vergelijkbaar met het onderzoek dat in Amsterdam is uitgevoerd, om zo een dieper begrip te krijgen van de problemen waarmee de LHBTI-gemeenschap in onze stad wordt geconfronteerd en effectievere maatregelen te kunnen nemen om deze problemen aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.