BVNL pleit voor Bevrijdingsdag als jaarlijkse vrije dag

5 Mei – Bevrijdingsdag – is om de vijf jaar een vrije dag voor iedereen. Maar zou dat niet elk jaar zo moeten zijn? Wat BVNL betreft wel.

Vrijheid is kwetsbaar
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag krijgen dit jaar ongetwijfeld een extra lading vanwege de oorlog in Oekraïne. Vele mensen zullen dit jaar tijdens een stille tocht, herdenking of bevrijdingsfeest stilstaan bij de slachtoffers van deze verschrikkelijke oorlog. Een oorlog die ons bovendien weer bewust maakt van de kwetsbaarheid van onze vrijheid.

“Misschien is dit hét moment om iedereen op Bevrijdingsdag de gelegenheid te geven om onze vrijheid te vieren”, stelt Wybren van Haga, die wijst op het feit dat daarvoor al geruime tijd een meerderheid is in de Tweede Kamer. 

Van Haga wil met het voorstel aangeven hoe belangrijk vrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn. “5 mei is al een nationale feestdag, maar lang niet iedereen krijgt vrij. We zouden meer de rust moeten nemen om onze vrijheid te vieren.” BVNL pleit ervoor dat een vrije 5 mei in alle CAO’s geregeld wordt. “Stilstaan bij onze zwaar bevochten vrijheid moet weer een vanzelfsprekendheid worden.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.