BVNL pleit voor aanleggen A3

In een opiniestuk in het Parool pleit BVNL-Kamerlid Wybren van Haga voor het aanleggen van de A3. “Files zijn in 2023 weer in alle hevigheid teruggekeerd op de Nederlandse wegen. Sterker nog, we staan zelfs vaker stil dan vóór corona, want het aantal opstoppingen is in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 met tien procent flink gestegen.”

Houd Nederland bereikbaar
“De automobilist staat over een paar jaar nóg vaker in de file, op onder meer de A1, A4, A7, A12 en A28 dan nu”, aldus Van Haga, die het besluit van verkeersminister Harbers (VVD) om voorlopig te stoppen met de uitbreiding van verschillende snelwegen buitengewoon onverstandig vindt. “De aanleg van nieuwe wegen is een cruciaal onderdeel om Nederland bereikbaar te houden.”

Alle reden dus om juist nu, ook in tijde van tal van crises en economische tegenspoed, te investeren in grootschalige (infrastructurele) projecten. Daarom pleit BVNL voor de realisatie van de A3, een directe snelwegverbinding tussen Amsterdam en Rotterdam. 

“Het is het onderzoeken waard of de nieuwe snelweg mede-gefinancierd kan worden door het bedrijfsleven. Beleggingsmaatschappijen, banken en bouwbedrijven kunnen hun investeringen dan terugverdienen door tol te vragen. Om de files en de omweg via Utrecht of Den Haag te ontlopen, zullen veel automobilisten en zéker de transportsector dat er wel voor over hebben, zolang de automobilist ook maar voor publieke, met wegenbelasting aangelegde, snelwegen kan kiezen. Ooit werd deze visie onderschreven door het kabinet Rutte I. In dat  regeerakkoord stond dat nieuwe infrastructuur, ‘zoals supersnelwegen’, mag worden gefinancierd door pensioenfondsen”, aldus Van Haga , die stelt dat ondertunneling van delen van de A3 ervoor moet zorgen dat het Groene Hart en de Nieuwkoopse Plassen, die door de A3 worden doorkruist, onaangetast blijven.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.