BVNL pleit in waterschap voor muurschildering gemaal Zuidwest

Samen met mr. Muurschilderingen, Henk Augustijn, pleit BVNL-waterschapsbestuurder Richard de Mos voor een muurschildering op de muur van het gemaal op de hoek Erasmusweg/Loevesteinlaan.

“Henk Augustijn spant zich, met succes, al jaren in om markante personen van Den Haag te eren en zichtbaar te maken in de stad door middel van muurteksten en schilderingen”, aldus De Mos die erop wijst dat dit in het Haagse stadsdeel Escamp al heeft geresulteerd in een mooie collectie muurteksten en schilderingen van o.a. Q65, Golden Earring, Kees van Kooten, Harrie Jekkers en onlangs Rene Bom. “Ikzelf heb de muurschildering van de Tielman Brothers mogen onthullen op de Beresteinlaan.”

Stadsdichter
Eén van de meest markante inwoners van Den Haag staat al enige tijd op het verlanglijstje van Augustijn: stadsdichter Victor Meijer. Augustijn stelt daarom voor om een muurschildering aan één van zijn vele gedichten te wijden. “Zijn werk kenmerkt zich door onverbeterlijk optimisme, iets wat de buurt goed kan gebruiken,” aldus de artistieke vrijdenker. Als locatie heeft Augustijn de muur van het gemaal op de hoek Erasmusweg/Loevesteinlaan in gedachte.

“Victor heeft in zijn jeugdjaren in de achterliggende flat gewoond en de plek was destijds een verzamelplek voor de jeugd. Het ligt er nu verloederd bij, maar het ligt wél erg in het zicht. Vandaar mijn voorstel om de plek voor verdere verloedering te behoeden en een positieve impuls aan de buurt te geven met een spreuk van onze stadsdichter: ‘Doe niet moeilijk, hou het simpel. Dat scheelt elke dag, algauw een rimpel.'” 

Omdat het een gemaal betreft, is er toestemming nodig van het Hoogheemraadschap Delfland. “Ik wil de Verenigde Vergadering graag verzoeken om toestemming te geven om op de muur van het gemaal een schildering in de vorm van een tegeltjeswijsheid met een mooie spreuk van stadsdichter Victor Meijer te plaatsen”, zegt De Mos, die de Verenigde Vergadering ook zal vragen of er contact opgenomen kan worden met de initiatiefnemer om een mogelijke subsidieverstrekking te bespreken, al dan niet in samenwerking met de gemeente Den Haag. “Het Hoogheemraadschap zal wel een potje hebben om de gemalen te onderhouden. Volgens de initiatiefnemer zijn de kosten voor zo’n schildering gemiddeld 4.000 euro.” 

Zowel De Mos als Augustijn stellen dat de locatie hard aan een opknapbeurt toe is. “Laten we Den Haag Zuidwest samen weer een stukje mooier maken met een inspirerende tekst.”

Reactie Victor Meijer 
Vanuit zijn winkel aan de Zuiderparklaan laat meesterpoelier Victor Meijer weten ‘zeer vereerd’ te zijn met het initiatief.

Het lid De Mos (BVNL) wil, als bepaald in artikel 4.27 van het Reglement van Orde VV en commissies Delfland vragen stellen inzake het aanbrengen van een muurschildering op het gemaal op de hoek Erasmusweg/Loevesteinlaan te ‘s Gravenhage. 

1) Bent u bekend met uw gemaal op de hoek Erasmusweg/Loevesteinlaan te ‘s Gravenhage? 

2) Deelt u de mening dat deze locatie hard aan een opknapbeurt toe is? 

3) Bent u bekend met de initiatieven van Henk Augustijn die zich, met succes, al jaren inspant om markante personen van Den Haag te eren en zichtbaar te maken in de stad door middel van muurteksten en schilderingen? Dit heeft in het Haagse stadsdeel Escamp al geresulteerd in een mooie collectie muurteksten en schilderingen van o.a. Q65, Golden Earring, Kees van Kooten en Harrie Jekkers. Zo ja, zou u openstaan voor een muurschildering van een ander Haagse icoon, Victor Meijer, op de muur van het gemaal? (Zie bijlage) Graag een gedetailleerd antwoord. 4) Zou de Verenigde Vergadering toestemming willen geven om op de muur van het gemaal een schildering in de vorm van een tegeltjeswijsheid met een mooie spreuk van stadsdichter Victor Meijer te plaatsen? Zo ja, zou u daarover contact willen opnemen met de initiatiefnemer? Ook om een mogelijke subsidieverstrekking te bespreken, al dan niet in samenwerking met de gemeente Den Haag. Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.