BVNL na nieuwe noodkreten ondernemers en bewoners: “Ter Apel sluiten!”

Het geduld van ondernemers in Ter Apel is op. De winkeliers hebben het helemaal gehad met de overlast van asielzoekers in hun dorp. Ze hebben geen greintje vertrouwen meer in de autoriteiten, zo blijkt uit een gezamenlijke brandbrief aan burgemeester Velema en aan Den Haag. Tweede Kamerlid Wybren van Haga, die vorige week de Burgerwacht Ter Apel nog een hart onder de riem stak, begrijpt bewoners en ondernemers helemaal en komt tot de enige juist conclusie: “Ter Apel moet direct sluiten!”

Inpakken en wegwezen
Vorige week werd BVNL-Tweede Kamerlid Wybren van Haga ontvangen door de burgerwacht Ter Apel en oud-Statenlid Robert Pestman. Zij spraken over de aanhoudende ernstige  overlast die wordt veroorzaakt door  het asielzoekerscentrum. 

BVNL staat pal achter de bewoners, die al zo lang lijden onder van de aanwezigheid van het azc. Wybren van Haga eist onmiddellijke sluiting: “Bewoners geven aan dat de diefstalcijfers in Ter Apel driemaal hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. Huizen hangen vol met camera’s en steeds meer tuinen worden uit angst voor geboefte hermetisch afgesloten met torenhoge schuttingen. Vreemd tuig op je erf, winkel- en autodiefstallen, initimidatie, asielzoekers die slapen in parken en bij openbare toiletvoorzieningen. En het wordt steeds erger. We moeten ophouden met pappen en nathouden. Sluiten dit centrum en wel nu. Zolang dat nog niet is gebeurd, moet stelend tuig direct het land worden uitgezet. Inpakken en wegwezen! Ook wil BVNL dat de bewoners en ondernemers financieel compenseert voor de geleden schade en de veiligheidsmaatregelen die zij hebben moeten treffen.”

Asielstop
BVNL vindt het stuitend dat dit kabinet maar blijft inzetten op de komst van meer en meer asielzoekers, terwijl het absorptievermogen van Nederland allang bereikt is. “Daarom wil BVNL per direct een asielstop invoeren. Ook het Vluchtelingenverdrag uit 1951 zeggen we op, zodat er een einde komt aan de aanzuigende werking die het voor Nederland heeft”, aldus Robert Pestman. De hoogstgeplaatste Groninger op de BVNL-kandidatenlijst wil ook dat zogeheten veiligelanders en diegenen die tijdens hun asielprocedure de wet overtreden direct worden uitgezet en teruggestuurd naar het land van herkomst.

Stop kapittelen burgerwacht
BVNL-voorman Van Haga wil dat er een einde komt aan het kapittelen van de burgerwacht. “Bewoners hebben keer op keer aangegeven dat het centrum en directe omgeving van Ter Apel onveilig is. Als de overheid stelselmatig weigert daar wat aan te doen, dan is het logisch dat men lijf en goed zelf gaat verdedigen”, aldus Van Haga.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.