BVNL na aankondiging massa-ontslag PostNL: “Zet ontslagenen in tegen eenzaamheid en voor vergroten van de leefbaarheid.”

PostNL is van plan om dit jaar 200 tot 300 voltijdsbanen te schrappen, zo meldt het postbedrijf. Een zeer slecht idee, vindt BVNL. Wij komen met een oplossing: de postbode als extra paar ogen, of als aanspreekpunt voor de wijk en voor ouderen.

Menselijk contact
“Om te voorkomen dat de overgebleven postbezorgers van PostNL straks allemaal op straat komen te staan, wil BVNL postbodes inzetten als extra paar ogen, of als aanspreekpunt voor de wijk of voor ouderen”, aldus persvoorlichter en Hart voor Den Haag-voorman, Richard de Mos, die stelt dat PostNL met de bezorgers iets kan leveren dat in onze snelle samenleving steeds schaarser wordt: menselijk contact. 

Geen overbodige luxe
Wybren Van Haga vindt het geen overbodige luxe om extra ogen in de openbare ruimte te creëren. “Overwoekerde plantsoenen, scheefliggende stoeptegels, hondenpoep en zwerfvuil op straat en overvolle containers, zijn helaas meer regel dan uitzondering. Hoe goed zou het zijn als postbodes en andere gedwongen ontslagenen hun baan kunnen behouden, als zij worden ingezet om onze straten en plantsoenen te onderhouden, doordat zij misstanden direct kunnen melden bij de gemeente”, aldus Van Haga, die van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil weten of zij met PostNL in gesprek wil om postbodes en andere gedwongen ontslagenen in te zetten tegen eenzaamheid en voor het verbeteren van de openbare ruimte.”

Vragen van BVNL aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de ontslaggolf bij PostNL:

1) Bent u bekend met het bericht ‘PostNL moet dit jaar 20 miljoen euro besparen en schrapt enkele honderden banen’?

2) Bent u voorts bekend met de berichten ‘Voor al uw brieven en onkruid’ en ‘Postbodes gaan eenzaamheid onder Rotterdammers signalen’

3) Bent u bekend met het feit dat er diverse gemeenten zijn waar wordt geëxperimenteerd om te kijken hoe de overgebleven postbezorgers van PostNL, met een sterk teruglopend postgebruik, voor de toekomst behouden kunnen worden? 

4) Wilt u kijken of u het massaontslag bij PostNL kunt voorkomen door postbodes en andere werknemers die ontslagen dreigen te worden in te zetten als extra paar ogen in de openbare ruimte? Graag een gedetailleerd antwoord, waarin u aangeeft of u de bereidheid heeft deze PostNL-medewerkers ook in de toekomst aan het werk te houden, door samen met PostNL een project te starten waarbij postbodes en andere gedwongen ontslagenen worden ingezet als extra paar ogen in wijken, teneinde de openbare ruimte te verbeteren.

5) Heeft u de bereidheid om in navolging van de gemeente Rotterdam te komen met een proef om te bezien hoe hiertoe opgeleide postbodes en andere gedwongen ontslagenen kunnen worden ingezet om eenzaamheid onder ouderen te signaleren, zodat na de melding een medewerker van een welzijnsorganisaties langs kan gaan? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.