BVNL kondigt initiatiefvoorstel aan om van Bevrijdingsdag een jaarlijkse vrije dag te maken

Bevrijdingsdag is slechts om de vijf jaar een vrije dag voor iedereen. Maar zou dat niet elk jaar zo moeten zijn? Wat BVNL betreft wel. Daarom kondigt BVNL vandaag aan met een initiatiefvoorstel te komen om van Bevrijdingsdag jaarlijkse vrije dag te maken.

Wybren van Haga stelt dat de vrijheid en de vrijheid van meningsuiting geen vanzelfsprekendheden zijn. “Daar is met bloed, zweet en tranen voor gevochten. Velen vielen voor onze vrijheid. 5 mei is al een nationale feestdag, maar lang niet iedereen krijgt vrij. We zouden meer de rust moeten nemen om onze vrijheid te vieren.”

BVNL pleit ervoor dat een vrije 5 mei in alle CAO’s geregeld wordt. “Stilstaan bij onze zwaar bevochten vrijheid moet weer een vanzelfsprekendheid worden.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.