BVNL komt met motie om Spreidingswet direct in te trekken

BVNL-fractievoorzitter Wybren van Haga is in de tweede termijn van het debat over de val van het kabinet met een motie gekomen om de Spreidingswet direct in te trekken. Nu het kabinet gevallen is omdat de vier coalitiepartijen niet tot overeenstemming konden komen over een breed pakket om grip op migratie te krijgen, komen er volgens VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans voorlopig ook geen maatregelen om die asielinstroom te verlagen. “Daarom moet de Spreidingswet per direct worden ingetrokken”, aldus Van Haga.

Omdat Hermans in het Kamerdebat niet expliciet wilde zeggen of de liberalen tegen de wet zullen stemmen, is deze motie hard nodig.

“Zeker ook omdat gemeenten in het hele land veel overlast ervaren van asielzoekers en helemaal niet zitten te wachten op dwang en drang bij het opvangen van asielzoekers”, aldus Van Haga, die vindt dat het intrekken niet kan wachten tot 27 juli, wanneer bepaald wordt welke onderwerpen ‘controversieel’ worden verklaard. “Immers, het kabinet is gevallen op asiel, dan moet vandaag ook duidelijkheid worden gegeven over dwang en drang bij het opvangen van asielzoekers. Een andere reden dat ik deze motie vandaag heb ingediend, is het feit dat afsplitsers geen stemrecht hebben bij het stemmen over de controversieelverklaring en dat terwijl ik bij de Kamerverkiezingen in 2021 in mijn eentje 241.000 stemmen heb gehaald, wat goed is voor 4 zetels.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.