BVNL keert zich tegen stigmatiserende reclameverboden

De Utrechtse BVNL-kandidaat voor de Tweede Kamer en oud-senator, René Dercksen, betitelt de het nieuwe Utrechts gemeentelijk beleid om vleesreclames te verbieden als populistisch, schadelijk voor de binnenlandse vleesproductie en belemmerend voor het dierenwelzijn. “Zeker als andere steden deze vorm van censuur gaan overnemen. Het is gevaarlijk om uit ideologische overwegingen reclames in de ban te doen.”

Hij krijgt steun bij zijn pleidooi van Tweede Kamerlid Wybren van Haga. “Het aanwakkeren van anti-vlees sentimenten is slecht voor de economie, want het tast de grondslagen van onze sociale markteconomie aan.” Van Haga stelde al eerder Kamervragen over het verbieden van vleesreclames.  

“Dit is een onaanvaardbare aantasting van de vrijheid van ondernemerschap. Reclame moet worden toegestaan voor alle legaal in de handel gebrachte producten, inclusief vlees en inclusief prijzen. Een verbod op reclame voor vlees is fataal voor varkenshouders, die door de desastreuze stikstofplannen van het kabinet het mes al op de keel hebben. Bovendien zal de productie van varkensvlees zich door de anti-vleeslobby verplaatsen naar landen waar het vele malen slechter gesteld is met de standaarden voor dierenwelzijn.”

Opgelegde censuur
René Dercksen:  “De door de Groene Betuttelbrigade opgelegde censuur stigmatiseert vleeseters en zet de vrijheid om te kiezen voor legaal in Nederland bestaande producten ernstig onder druk. Bovendien is het verbieden van reclames uit politiek geboren motieven haast dictatoriaal te noemen.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.