BVNL Haarlem hekelt schimmige subsidieverlening participatie referendum parkeren

BVNL raadslid Joey Rademaker heeft raadsvragen gesteld over het feit dat een bedrijf uit Heerhugowaard subsidie slurpt voor het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning van het publieke debat en de meningsvorming over het referendum met betrekking tot de uitbreiding van betaald parkeren.

“Ik ben naar Heerhugowaard gereden om het bedrijf, wat volgens het college prima werk aflevert en waarvan de subsidieaanvraag is getoetst aan de criteria zoals opgenomen in artikel 11 van de Referendumverordening, te bezoeken. Wat blijkt? Het bedrijfje was nergens te vinden en de eigenaar leek met de noorderzon vertrokken.”

Speurneus 
Maar speurneus Rademaker liet het er niet bij zitten. Hij achterhaalde het telefoonnummer. “Eerst werd er niet opgenomen, maar er ontstond uiteindelijk app-verkeer met de eigenaar. Hij gaat de verkregen €5.000 aan subsidie nu terugstorten. Maar als BVNL hier niet achteraan was belastinggeld zonder blikken of blozen in de zakken van de eigenaar verdwenen”, aldus het BVNL-raadslid. 

Onderste steen boven 
BVNL wil middels vervolgvragen de onderste been boven over het mogelijk zeer laks omgaan met Haarlems belastinggeld. Rademaker: “Welke activiteiten ter ondersteuning van het publieke debat en de meningsvorming over het referendum met betrekking tot de uitbreiding van betaald parkeren hadden er ontplooid moeten worden? Waar en wanneer hadden die activiteiten plaats moeten vinden? En wat is de reden om het totaal bedrag dat aan subsidies is verstrekt, zegge €5.000, na rondvragen van BVNL volgens de eigenaar worden teruggestort? Hoe zijn de contacten met het bedrijf in Heerhugowaard dat van de radar leek te zijn verdwenen?” 

Aanvaring PvdA-er 
Ondertussen blijft het botsen tussen BVNL en de PvdA. Daar waar de sociaal-democraten geen kritische vragen hebben inzake de schimmige subsidieverstrekking aan het onvindbare bedrijfje uit Heerhugowaard kunnen, blijft PvdA-raadslid Maarten Wiedemeijer de aanval openen op BVNL.
Rademaker: “Dit heerschap vindt het rücksichtlos uitgeven van belastinggeld waarschijnlijk heel normaal, maar daar is hij muisstil. Hij heeft meer tijd voor ongefundeerde aanvallen op mij via Facebook. Recent over het feit dat Wybren van Haga om niet en zonder inmenging een domeinnaam en website heeft aangeboden aan de Facebookgroep Haarlem Betaald Parkeren. Het gesneer is tenenkrommend en dat terwijl de koffie klaarstaat voor Wiedemeijer. Er is bij het kantoor van Wybren zat plaats voor het stallen van zijn moralistische bakfiets.”

Vervolgvragen BVNL inzake schimmige subsidieverlening participatie referendum parkeren

U stelt dat de criteria voor het verlenen van subsidie voor activiteiten ter ondersteuning van hetpublieke debat en de meningsvorming over het onderwerp waarop het referendum betrekking heeft, staan opgenomen in artikel 11 van de Referendumverordening Haarlem 2022 en dat het college handelt conform de bovengenoemde verordening en tevens conform het advies van de referendumcommissie

1) Kunt u duiden welke  activiteiten ter ondersteuning van het publieke debat en de meningsvorming over het referendum met betrekking tot de uitbreiding van betaald parkeren zouden worden ontplooid door het bedrijfje uit Heerhugowaard? Graag in uw beantwoording waar en wanneer deze activiteiten zouden gaan plaatsvinden. 

2) Kunt u duiden waarom de eigenaar van het bedrijf, na aandringen van BVNL, het totale bedrag, zegge €5.000, dat aan subsidies is verstrekt aan het bedrijfje uit Heerhugowaard wil teruggeven? Wat zegt dit teruggeven van de subsidie over intenties van de subsidieontvanger? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Kunt u duiden hoe de contacten met het bedrijf in Heerhugowaard zijn? Graag een gedetailleerd antwoord met daarbij de contactmomenten en waar mogelijk de gespreksverslagen/notities en afspraken. 

4) Deelt u de mening dat er geenszins laks mag worden omgegaan met Haarlems belastinggeld? Zo ja, kunt u onderbouwd garanderen dat dit niet is gebeurd met de subsidieverstrekking aan het bedrijfje in Heerhugowaard? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.