BVNL gaat in Provinciale Staten voor halveren provinciale opcenten op motorrijtuigenbelasting

BVNL wil op 15 maart 2023 meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen in alle provincies. Het schrappen van het rampzalige stikstofbeleid en het halveren van de opcenten op motorrijtuigen zullen tot de speerpunten gaan behoren.

Opbrengsten besteden aan mobiliteit
“Provincies innen, via de opcenten, in totaal 1,7 miljard euro aan autobelasting. Deze inkomsten kunnen zij vrij besteden. Het geld gaat dus niet alleen naar wegen, maar ook naar andere zaken. Bizar dat de automobilist daaraan mee moet betalen”, vindt Van Haga. BVNL is van mening dat de opbrengsten van provinciale opcenten besteed moeten worden aan mobiliteit. Een verhoging van de opcenten moet altijd gekoppeld zijn aan extra investeringen in bijvoorbeeld wegen, fietspaden of treinen. Daarom kunnen de opcenten gehalveerd worden. Provincies moeten de automobilisten duidelijk inzicht geven in de opbrengst en besteding van de opcenten.

BVNL zal volop inzetten op het stoppen van het rampzalige stikstofbeleid dat niet alleen boeren van hun land verjaagt, maar ook de bouw van broodnodige woningen en de aanleg van nieuwe wegen in de weg staat. “De 25 miljard euro die nu gereserveerd is voor het oplossen van een niet bestaand probleem kan worden besteed aan investeringen in de infrastructuur van provincies”, aldus Van Haga. Ook is BVNL mordicus tegen de aanleg van nieuwe windmolen- en zonneparken. 

Op dit moment heeft BVNL Statenleden in Friesland, Groningen, Noord-Brabant en Gelderland. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart deed BVNL voor het eerst mee in twintig Nederlandse gemeenten. Daarbij haalde de partij in maar liefst veertien gemeenten één of meerdere zetels. In de Tweede Kamer heeft BVNL met de leden Van Haga, Ephraim en Smolders drie zetels.

Bent u geïnteresseerd in meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen voor BVNL? Dan kunt u mailen naar: campagneteam@bvnl.nl.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.