BVNL en BBB willen uitzonderingspositie boeren voor gebruik rode diesel

Wybren van Haga en Caroline van der Plas willen dat VVD-minister Schreinemacher boeren wél een steuntje in de rug gaat geven door het herinvoeren van rode diesel.

“Er is, anders dan in de ons omringende landen, geen aparte regeling voor boeren, die het door allerlei opgelegde regelgeving al moeilijk genoeg hebben in Nederland,” aldus Van Haga en Van der Plas, die wijzen op het feit dat in België nog wel rode diesel te koop is. “In Duitsland geldt zelfs een aparte regeling voor boeren, waardoor zij extra korting kunnen krijgen door accijns na het tanken terug te vragen. Dat moet voor de Nederlandse boeren ook gaan gelden.”
 
Vragen van Wybren van Haga en Caroline van der Plas aan de ministers van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Minister: ‘Rode diesel keert niet terug’
2) Deelt u de mening dat onze boeren het door allerlei regelgeving moeilijk hebben in Nederland? Zo ja, wat gaat u concreet doen om de boerenstand beter te beschermen? 
3) Bent u zich van bewust dat u door uw weigering om rode diesel niet terug laten keren een ongelijk speelveld creëert voor Nederlandse boeren ten opzichte van boeren in België en Duitsland? Graag in uw beantwoording meenemen dat in België nog wel rode diesel te koop is en in Duitsland zelfs een aparte regeling voor boeren geldt, waardoor zij extra korting kunnen krijgen door accijns na het tanken terug te vragen. 
4) Heeft u alsnog de bereidheid om een uitzondering voor boeren te maken door gebruik van rode diesel toe te staan?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.