BVNL en BBB Delfland bestrijden het rode gevaar – promoot hengelvangst van rivierkreeft

De Mos: “Alles wat rood is, is lekker. Dus laat bewoners van Delfland deze overlastgevende delicatesse massaal oppeuzelen.”

Sinds begin dit jaar geldt er een verruiming voor het vangen van rivierkreeften. Hierdoor mag elke inwoner van Delfland met een hengel zelf een kreeft vangen. Wat de waterschapsbestuurders Richard de Mos (BVNL) en Nieske Dijkshoorn (BBB) betreft wordt de jacht op de Amerikaanse rivierkreeft geopend.

Het rode gevaar
De Mos noemt kreeften ‘het rode gevaar’. “Nee, ik heb het dit keer niet over de PvdA, maar over de knalrode bulldozertjes die met duizenden tegelijk in een sloot zitten en meter voor meter alles opeten wat ze tegenkomen. Het is een klein diertje, maar het veroorzaakt veel schade. Sloten, plassen en meertjes in Delfland worden door die rivierkreeft leeggegeten. Op een gegeven moment heb je dan dus een lege, stinkende sloot voor je deur waar geen dier meer in leeft. De Amerikaanse rivierkreeft graaft holen in slootkanten bij sportvelden, waardoor deze verzakken. Hetzelfde bij kademuren. Daar graaft hij graag holletjes in, waardoor er een gevaar ontstaat dat deze verzakken. Dat moeten we bestrijden.”

In 2020 schakelde het waterschap hulp van burgers in om kreeften te vangen en sinds begin dit jaar mag elke inwoner van Delfland met een hengel kreeften vangen. “Dat is goed nieuws, want alles wat rood is, is ontzettend lekker!” aldus De Mos. “Rode wijn, meisjes met rode haren en ook de Amerikaanse rivierkreeft. Rivierkreeften zijn een heuse delicatesse. In Amerika of Zweden heb je hele dorpen waar mensen in het voorjaar en zomer allemaal kreeften gaan vangen. Ook in Nederland zie je vaak rivierkreeften op de kaart staan, dat is dezelfde kreeft die in de Delflandse sloten leeft. BVNL Delfland vindt één plus één twee: promoot dat iedereen zijn eigen kreeft vangt. Dan is het twee vliegen in één klap. De kreeft is weg en iedereen kan genieten van een kostelijke delicatesse. Met door de door het kabinet doorgevoerde verruiming mogen jij en ik een rivierkreeft met een hengel vangen. Met een fuik is nog steeds alleen toegestaan als je beroepsvisser bent.” De Mos zal hierover donderdag bij een vergadering in bij het Hoogheemraadschap van Delfland een motie indienen.

Nood is hoog
Nieske Dijkshoorn (BBB Delfland): “De nood is hoog. De waterkwaliteit daalt door de sterke afname van waterplanten. De rivierkreeften verknippen ondergedoken waterplanten die het water helder houden. Willen wij in het gebied van Delfland de waterkwaliteit verbeteren, dan zullen wij snellere stappen moeten nemen in het wegvangen van rivierkreeften”.

Motie ‘Promoot hengelvangst van rivierkreeft door inwoners van Delfland

Constaterende dat:

  • het Delflandse water en dierenrijk langzaam wordt uitgeroeid door de Amerikaanse rivierkreeft;
  • ⁠de Amerikaanse rivierkreeft holen in slootkanten en kademuren graaft, waardoor deze verzakken;
  • ⁠er sinds begin dit jaar een verruiming geldt voor het vangen van rivierkreeften, waardoor elke inwoner van Delfland met een hengel zelf een kreeft mag vangen.

Overwegende dat:

  • rivierkreeften een heuse delicatesse zijn.

Verzoekt het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden:

  • de hengelvangst van rivierkreeft door inwoners van Delfland te promoten.

En gaat over tot de orde van de dag.

De Mos (BVNL Delfland)
Dijkshoorn (BBB Delfland)

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.