BVNL bij de Algemene Politieke Beschouwingen: verklein de overheid, maak belastingen moreel en minimaal en Nederland weer soeverein

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen schetst BVNL een prachtige toekomst voor Nederland. Een Nederland waarin een drastisch verkleinde overheid zich weer toelegt op haar kerntaken. Waarin belastinggeld toekomt aan de hardwerkende Nederlanders die het verdiend hebben en de voorzieningen die zij nodig hebben. En waarin vrijheid, verantwoordelijkheid en soevereiniteit de boventoon voeren.

Politiek speelveld open
Opnieuw smijt het kabinet in de Miljoenennota met miljarden voor onnavolgbare zaken en een ideologische agenda waar niemand wat aan heeft. Aan de andere kant wordt er slechts een schamele 2 miljard uitgetrokken om de steeds verder oplopende armoede in Nederland niet eens te laten dalen, maar slechts niet verder te laten oplopen. Dat moet anders. En dat kan ook. Na dertien jaar Rutte die ons van crisis naar crisis bracht, ligt het politieke speelveld helemaal open en is het tijd voor echte oplossingen, die Nederland voorop en vooruit brengen. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen laat BVNL daarom zien hoe we het zuurverdiende gemeenschapsgeld van hardwerkende Nederlanders wél effectief inzetten, zodat dat geld weer terechtkomt waar het hoort: bij de mensen zelf.

Prioriteiten stellen en keuzes maken
Tweede Kamerlid Wybren van Haga: “De ongebreidelde geldsmijterij van de overheid de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat de koopkracht structureel is afgenomen. Het is absurd dat mensen met normale banen inmiddels vrezen voor hun bestaanszekerheid. Ondertussen lekt er links en rechts belastinggeld weg en weet niemand waar het blijft. Er worden snelle pleisters geplakt in de vorm van toeslagen en koopkrachtpakketten, maar het echte probleem wordt niet aangepakt: de overheid is een geldverslindende moloch geworden. Op deze manier wordt belasting eigenlijk diefstal, want de overheid blijft maar nemen van de burger, maar die krijgt er niets voor terug. Daarom wil BVNL de overheid drastisch verkleinen en zorgen dat zij zich weer bezig gaat houden met haar kerntaken: zorg, onderwijs, energie, wegen, water, een gezond ondernemersklimaat en een adequaat leger. Daar moet ons geld naartoe. Niet naar klimaat- en stikstofplannen die niets uithalen, niet naar oorlogen die niet de onze zijn, niet naar ideologisch woke-gedram en niet naar het faciliteren van de bevolkingsgroei door immigratie, terwijl ons sociale stelsel onbetaalbaar en ontoegankelijk wordt. We moeten prioriteiten gaan stellen en keuzes gaan maken. BVNL maakt alleen maar keuzes die het directe Belang van Nederland altijd voorop stellen.”

Daarom komt BVNL met een aantal pragmatische oplossingen om ons land weer in beweging te brengen:

  • Zo snel mogelijk toewerken naar een kleine betrouwbare en transparante overheid
  • Werken moet weer lonen. De belastingen moeten voor iedereen omlaag en het toeslagenstelsel moet verdwijnen, zodat de armoedeval wordt opgeheven. Belastinggeld smijten naar mensen die door diezelfde overheid in armoede terecht zijn gekomen is onacceptabel.
  • BVNL wil een asielstop. Nederland is vol en de eigen bevolking neemt juist af. De zorg, het onderwijs, en de woningmarkt worden te veel onder druk gezet door de toestroom van nieuwe mensen.
  • De erf- en schenkbelasting schaffen we af. 25% van de Nederlandse familiebedrijven kan de overdracht op de volgende generatie niet betalen. Dat gaat ten koste van ons ondernemersklimaat en onze economie.
  • BVNL wil voorkomen dat we in een controlemaatschappij veranderen. De risico’s van een Digitale Europese Identiteit en het CBDC moeten goed in kaart worden gebracht en cash geld moet altijd een wettig betaalmiddel blijven.
  • Het stikstofbeleid moet van tafel. Boeren, vissers en bouwers zien hun waardevolle ondernemingen bezwijken door dit bestuurlijk gecreëerde probleem en onze voedselsoevereiniteit komt in gevaar.
  • BVNL wil dat ouderen weer het respect en de zorg krijgen die zij verdienen. De pensioenen moeten geïndexeerd worden met werkelijk behaalde rendementen. Daarnaast moet ons hele zorgstelsel worden hervormd en weer centraal worden aangestuurd. De financieringsstructuren moeten onder de loep worden genomen en de commerciële belangen van de industrie mogen niet langer de boventoon voeren. Zorgprofessionals moeten beter worden beloond en meer zeggenschap en autonomie krijgen over hun werk. De macht van verzekeraars en private equity moet worden gereguleerd. 
  • We laten ons nooit meer gijzelen door de overheid voor een virus. Nooit meer lockdowns, avondklok, verplichte vaccinaties, schoolsluitingen, coronatoegangsbewijzen, zinloze mondkapjes en schendingen van onze grondrechten. De Parlementaire Enquête over de coronacrisis moet er zo snel mogelijk komen.

Op 22 november vindt ons enige bindend referendum plaats en kan de macht weer terug naar het volk. En daarna moet Nederland weer soeverein worden. Zonder inmenging door ongekozen, elitaire clubs en met minder bemoeienis van Brussel. Nederland moet weer voorop lopen doordat Nederlanders in vrijheid kunnen doen waar ze goed in zijn. Hard werken, ambitie tonen, op tijd komen, sober leven, sparen en investeren, risico’s nemen, bedrijven starten, en ondernemen.

Nederland voorop en vooruit! In het Belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.