BVNL bij begroting Binnenlandse Zaken: meer balans op de woningmarkt door minder overheid

Bij de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken (BZK) is BVNL-voorman Wybren van Haga vernietigend over het falende woonbeleid van minister Hugo de Jonge maar komt hij ook met een waslijst aan oplossingen. ‘Schade anders nog jaren voelbaar.

We staan voor de fundamentele keuze tussen de vrije markt van het kapitalisme aan de ene kant en een grote dominante overheid aan de andere kant”, zegt Van Haga die stelt dat ‘meer bureaucratie, meer ambtenaren, meer middelmatigheid en een verbod op het maken van rendement’, nooit het antwoord kan zijn om de wooncrisis op te lossen. 

Migratie
“De woningmarkt stevent af op een regelrechte ramp, juist dóór de overheid” zegt Van Haga die de massa-immigratie als hoofdoorzaak aanwijst. “Met de huidige ongecontroleerde instroom van immigranten wordt de vraag naar woningen alleen maar groter. Iedere minister die dat ontkent, verkoopt onzin. Er moet een directe asielstop komen”, aldus Van Haga die daarnaast de stapeling van overheidsmaatregelen ‘funest’ noemt voor de woningmarkt.  

Duurzaamheidseisen 
“De regulering van de middenhuur, de stikstofbouwstop, de CO2-waanzin, duurzaamheidseisen, lange vergunningstrajecten, de box 3 onteigening, de afschaffing van de leegwaarde-ratio en ga zo maar door. Het wanbeleid kent geen grenzen”, aldus de lijsttrekker van BVNL. “De vrije markt ligt onder vuur en ondernemers betalen een hoge prijs voor de socialistische heilstaat. De schade die minister de Jonge berokkent aan Nederland zal nog jaren voelbaar zijn”, aldus Van Haga, die ook hoop ziet gloren. “Na 22 november eindigt deze desastreuze periode en ik hoop van harte dat we daarna weer competente mensen aan het roer krijgen.”

Woningsplitsen bevorderen 
BVNL komt bij het debat met een waslijst aan oplossingen om de wooncrisis op te lossen en de aangerichte schade de komende jaren ongedaan te maken. “Stimuleer bijvoorbeeld woningcorporaties om meer sociale woningen te bouwen en geef ze de mogelijkheid om woningen te verkopen aan huurders. Schaf de kostendelersnorm af, versnel vergunningstrajecten, pak scheefwoners aan en bevorder het splitsen van grote woningen”, zegt Van Haga die ook voor pleit voor een harde aanpak van woonfraude door huurders. “Daarnaast wil BVNL we het woningdelen en studentenhuizen weer toestaan, bejaardenhuizen en kleinschalige ouderenwoningen bouwen en het transformeren van onbruikbare bedrijfsruimte naar woningen makkelijker maken.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.