Burgerwacht Ter Apel ontvangt BVNL-Kamerlid Wybren van Haga

Zondag 12 november wordt BVNL-Tweede Kamerlid Wybren van Haga ontvangen door de burgerwacht Ter Apel en oud-Statenlid Robert Pestman, om te spreken over de aanhoudende ernstige overlast die wordt veroorzaakt door het asielzoekerscentrum.

BVNL staat pal achter de bewoners die al zo lang lijden onder van de aanwezigheid van het AZC. Wybren van Haga wil actie: “Bewoners geven aan dat de diefstalcijfers in Ter Apel driemaal hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. Huizen hangen vol met camera‚Äôs en steeds meer tuinen worden uit angst voor geboefte hermetisch afgesloten met torenhoge schuttingen. Vreemd tuig op je erf, winkel- en autodiefstallen, initimidatie, asielzoekers die slapen in parken en bij openbare toiletvoorzieningen. En het wordt steeds erger, vertellen de bewoners. We moeten ophouden met pappen en nathouden. Stelend tuig moet direct het land worden uitgezet. Ook wil BVNL dat de bewoners en ondernemers financieel worden gecompenseerd voor de geleden schade en de veiligheidsmaatregelen die zij hebben moeten treffen.”

Asielstop
BVNL vindt het stuitend dat dit kabinet maar blijft inzetten op de komst van meer asielzoekers, terwijl het absorptievermogen van Nederland al lang bereikt is. “Daarom wil BVNL per direct een asielstop invoeren. Ook het Vluchtelingenverdrag uit 1951 zeggen we op, zodat er een einde komt aan de aanzuigende werking die het voor Nederland heeft”, aldus Robert Pestman. De hoogstgeplaatste Groninger op de BVNL-kandidatenlijst wil ook dat zogeheten veilige-landers en degenen die tijdens hun asielprocedure de wet overtreden direct worden uitgezet en teruggestuurd naar het land van herkomst.

Stop kapittelen burgerwacht
BVNL-voorman Van Haga wil dat er een einde komt aan het kapittelen van de burgerwacht. “Bewoners hebben keer op keer aangeven dat het centrum en de directe omgeving van Ter Apel onveilig is. Als de overheid stelselmatig weigert daar wat aan te doen, dan is het logisch dat men lijf en goed zelf gaat verdedigen.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.