Bureaucratie bedreigt nationale vogel – BVNL wil gruttomiljoenen snel inzetten

BVNL stelt Kamervragen over de miljoenen euro’s voor een reddingsplan voor de grutto, die op de plank blijven liggen. Ondertussen blijft het aantal grutto’s dalen en wordt onze nationale vogel bedreigd.

BVNL vindt het onverkwikkelijk dat het Rijk en provincies het al 2,5 jaar niet eens worden over de financiering van een reddingsplan voor de grutto en dat daardoor 68 miljoen euro (!) uit een pot voor Europees landbouwbeleid ongebruikt op de plank blijft liggen. Door bureaucratisch geharrewar over wie de kosten op langere termijn moet betalen, blijft het beschermen van de grutto uit. “Met dat geld kunnen boeren een vergoeding krijgen voor het compenseren van productieverlies door zwaar agrarisch natuurbeheer,” aldus BVNL-Kamerlid Van Haga. 

Van Haga roept de minister van LNV op om er als de wiedeweerga voor te zorgen dat welwillende boeren geld krijgen om de weidevogel te beschermen door kruiden tussen het gras op hun land te zaaien, minder en anders te bemesten en pas te maaien als de jonge vogels kunnen wegvliegen.

“Boeren, die graag willen helpen, wachten al te lang op hun financiële compensatie,” aldus Van Haga, die erop wijst dat sinds de jaren 70 het aantal grutto’s in Nederland sterk is afgenomen. In 1970 waren er nog 120.000 broedparen, nu zijn dat er nog maar 25.000.

Vragen van BVNL aan de minister van LNV, inzake bureaucratisch geharrewar over reddingsplan grutto: 

1) Bent u bekend met het het bericht dat er al 2,5 jaar miljoenen euro’s op de plank blijven liggen in plaats dat ze ingezet worden om onze nationale vogel, de grutto, te redden?

2) Wat vindt u van het feit dat de gruttopopulatie door de patstelling tussen Rijk en provincies nog steeds daalt? 

3) Heeft u de bereidheid om in ieder geval de beschikbare 68 miljoen euro per direct in te zetten ten faveure van het redden van de grutto? Zo ja, hoe gaat u dat doen? 

4) Hoe gaat u ervoor zorgen dat de patstelling tussen Rijk en provincies over wie de kosten op langere termijn moet betalen voor het beschermen van de grutto snel wordt weggenomen? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.