Bouwen, bouwen, bouwen. Anders staat half Nederland binnenkort op straat

De woningnood in Nederland wordt alsmaar groter. Steeds meer mensen hebben steeds meer moeite om een huis te vinden. Desondanks ligt de bouw van nieuwe huizen grotendeels stil en worden oplossingen die nu voorhanden zijn door het kabinet genegeerd.

Veel geblaat en weinig wol
‘In geouwehoer kun je niet wonen’, het is een uitspraak die PvdA’er Jan Schaefer ooit deed. Helaas is het precies wat er nu gebeurt: er wordt een hoop geouwehoerd, maar ondertussen kunnen de Nederlanders nergens meer wonen. Door alle klimaat- en bestemmingseisen ligt de bouw in Nederland nagenoeg stil en staat er tegelijkertijd veel woonpotentieel leeg. Ondertussen stroomt ons land vol met asielzoekers die allemaal gehuisvest moeten worden en daarvoor eens voorrang krijgen op de eigen bevolking. Het is een onhoudbare situatie, die voor sociale onrust en problemen gaat zorgen. Echter, de minister voor Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, is, zoals zo vaak, veel geblaat en weinig wol. Maar daar krijgt niemand een dak van boven z’n hoofd.

Regels en fabels
BVNL pleitte al eerder voor het ombouwen van leegstaande kantoor- en winkelpanden tot woningen. Vroeger was het heel normaal dat een ondernemer boven zijn zaak woonde, waarom kan dat nu niet meer? Waarom mogen senioren en/of jonge mensen niet meer samenwonen in een gedeeld pand en waarom wordt er zo moeilijk gedaan over het splitsen van woningen? Waarom kunnen er geen verdiepingen bovenop al bestaande panden worden gebouwd? Waarom worden mensen die willen samenwonen gekort op hun uitkering, waardoor zij noodgedwongen twee woningen bezet houden? Waarom staan er duizenden recreatiewoningen leeg die gewoon bewoond zouden kunnen worden? Zoveel vragen, maar er is slechts één antwoord: het kan allemaal prima, het kabinet wil het alleen niet. Regeltjes en stikstoffabeltjes zijn belangrijker dan de burger. Het kabinet houdt Nederland liever dakloos.

Marxistische marktbeperking
Als we de Nederlanders de komende jaren nog fatsoenlijk willen huisvesten moeten we NU actie ondernemen. BVNL dient hiervoor drie moties in. De extreme klimaateisen die aan de bouw gesteld worden moeten losgelaten worden, zodat er eindelijk weer een paal de grond in kan. Particuliere bouwers moeten niet meer verplicht worden om sociale woningen te bouwen, aangezien er daardoor bouwers afhaken en er minder woningen gebouwd worden. Laat de sociale woningbouw over aan de corporaties, die dat veel beter kunnen. De regering moet in overleg met gemeenten een concreet plan van aanpak maken om gebouwen tot woningen te transformeren en belemmeringen weg te nemen en woningsplitsing moet bevorderd worden. De Marxistische marktbeperking als het gaat om de volkshuisvesting moet gestopt worden en de ongebreidelde stroom immigranten die de huizen in ons land bezetten moet een halt toe worden geroepen. Anders slaapt half Nederland straks op straat. Dat krijg je van al dat geouwehoer.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.