Boerin Anje kapotgemaakt door stikstofbeleid. BVNL wil waardevolle boerenbedrijven koesteren

De duurzame melkveeboerderij van Anje Grin uit Biddinghuizen was een schoolvoorbeeld. Zelfs de koning ging met haar verhaal de wereld rond. En nu wordt ze bestempeld als piekbelaster en dreigt het doek te vallen. Dat ze niet weet waar ze nu aan toe is, zorgt voor angst en onzekerheid.

“De stikstofhetze zorgt ervoor dat wij goede boerenbedrijven eerst bestempelen als zogenaamde piekbelaster en vervolgens rücksichtslos kapotmaken”, stellen FDF-voorvrouw Sieta van Keimpema, kandidaat-Kamerlid voor BVNL, en Wybren van Haga.

Controversieel verklaren
Van Keimpema en Van Haga pleiten ervoor dat het afpakken van vergunningen van boerenbedrijven controversieel wordt verklaard, nu het stikstof-kabinet is gevallen.

“Anti-boerenpartij D66 wordt in de peilingen weggevaagd. Laten we dan ook stoppen met het beleid dat zij voorstaan: het wegjagen en kapotmaken van onze boerensector”, aldus het tweetal. Van Keimpema en Van Haga hopen dat er na de Kamerverkiezingen van 22 november een andere wind waait in Nederland. “Hopelijk maakt Nederland via de stembus opnieuw duidelijk dat we trots zijn op onze boeren, op onze voedselvoorzieners. Dan hoeven mooie boerenbedrijven, zoals die van boerin Anje, niet meer te vrezen voor hun voortbestaan.”

Vragen van het lid Van Haga aan de Ministers van Landbouw en Stikstof:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Boerin Anje is piekbelaster en vreest toekomst’?

2) Wat vindt u van het feit dat u met het afpakken van vergunningen zowel gezonde boerenbedrijven als mensenlevens verwoest? Graag een gedetailleerd antwoord, waarin u meeneemt dat bedrijven door uw toenemen niks meer kunnen. Overname kan niet meer. En investering kan niet meer, want de bank werkt daar niet meer aan mee.

3) Waarom beloont u bedrijven, zoals die van boerin Anje niet, in hun keuze om een duurzaamheidsslag te maken, via bijvoorbeeld innovatie en toekomstbestendig te worden? Graag in uw antwoord waarom u niet ziet dat bedrijven o.a. speciale vloeren en machines hebben aangeschaft, die de stikstofuitstoot reduceren en het label groen hebben gekregen, maar door een onbetrouwbare overheid alsnog het mes op de keel krijgen.

4) Waarom wilt u een bedrijf sluiten dat enige tijd geleden door de koning en koningin via filmbeelden is meegenomen om in het buitenland te laten zien als een bedrijf dat klaar is voor de toekomst? Graag een gedetailleerd antwoord.

5) Bent u het eens dat het stikstofbeleid controversieel verklaard moet worden? Graag een gedetailleerd antwoord.

6) Bent u bekend met het feit dat Professor-emeritus Han Lindeboom via een tweet op 13 augustus 2023 stelde:

“Het RIVM heeft intern toegegeven dat ze een factor 200 te hoog zitten, maar dat de overheid maar moet beslissen of dat geïmplementeerd moet worden. Vervolgens blijkt in de Tweede Kamer dat ze de minister niet van de juiste informatie voorzien. Wie houdt wie voor de gek?”

7) Wordt de minister voor de gek gehouden door het RIVM? 

8) Welke stappen zijn er ondernomen tegen de RIVM nu de minister niet van de juiste informatie is voorzien en welke gevolgen heeft dat voor de status van de AERIUS berekening?

9) Als er sprake is van een factor 200 afwijking bij berekeningen volgens het AERIUS-model, hoe wil de minister dan rechtvaardigen dat een bedrijf zoals die van Anje Grin, die als piekbelasters is aangemerkt, ook daadwerkelijk een piekbelaster is? En wanneer deze afwijking in AERIUS van een factor 200 wordt erkend, is de minister dan ook van mening dat ze met haar regeling bedrijven opzettelijk onherstelbare schade berokkent? Graag in uw antwoord het feit betrekken dat de banken zich terug trekken en agrarische ondernemers met de rug tegen de muur worden gezet door het label ‘piekbelasters’.

10) Vindt de minister, ondanks het feit dat AERIUS er met een factor 200 naast kan zitten, dat het bedrijf van Anje Grin gesloten en afgebroken mag worden op basis van een rammelende berekening in AERIUS(-check)? Zo ja, waarom is de minister die mening toegedaan? Zo nee, welke stappen worden er dan ondernomen om de daadwerkelijke depositie van bedrijven (ook niet-agrarische!) vast te stellen om de zogenaamde ‘piekbelasters’ gemeten en wetenschappelijk onafhankelijk vast te stellen?

11) Bent u bekend met het feit dat zowel uit persoonlijke gesprekken van ons met Anje Grin als uit de berichten over haar zaak in de media, naar voren komt dat de indruk door een ambtenaar van LNV is gewekt dat Anje Grin in aanmerking zou kunnen komen voor de “woest aantrekkelijke opkoopregeling” van de Europese Commissie en de Minister van Stikstof? Echter, wanneer we de tekst van de Europese Regeling lezen staat daarin de volgende passage: “The schemes, which can run until 27 February 2028, are open to small and medium-sized livestock farmers in the Netherlands that voluntary close their breeding sites, provided that their current nitrogen deposition load exceed certain minimum levels.”

Het bedrijf van Anje Grin is geen kleine of middelgrote veehouderij maar een veehouderij die in de categorie ‘groot’ valt, met 250 melkkoeien.

12) Is de minister van mening dat het bedrijf wel in de door de Europese Commissie aangegeven categorie valt? Zo ja, waarom vindt de minister dat? Zo nee, kan de minister dan verklaren waarom door ambtenaren van LNV die indruk wel wordt gewekt? Kunnen we zelfs stellen dat Anje Grin mogelijk misleid wordt door ambtenaren van LNV – zoals boeren die een PAS melding hebben gedaan ook misleid zijn door de overheid – en in de toekomst mogelijk de subsidie weer terug moet betalen?

13) Welke – in beton gegoten – garantie geeft de minister aan boeren die mee willen doen aan de Europese opkoopregeling, dat ze in de (nabije) toekomst niet alsnog de door hen ontvangen Europese subsidie voor opkoop, terug moeten storten ivm het verkeerd uitvoeren van de Europese subsidieregeling door de Minister van LNV/Stikstof? Graag een gedetailleerde en juridische verantwoord antwoord van de minister.

14) Wanneer de minister volhoudt dat het bedrijf van Anje Grin als zogenaamde piekbelaster moet verdwijnen, aan welke activiteiten wordt de daardoor open vallende stikstofruimte – naast natuur – daarna toegedeeld? Worden er andere agrarische PAS melders mee gelegaliseerd? Graag antwoord, specifiek met naam en locatie van alle bevoordeelden waar de stikstofruimte terecht komt.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.