BES-eilanden: een volwaardig deel van Nederland, een volwaardige behandeling

De Caribische BES-eilanden, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, zijn volwaardige Nederlandse gemeenten. Zij dienen dus ook als zodanig te worden behandeld. BVNL maakt zich sterk voor het belang van de inwoners van deze eilanden en het waarborgen van hun bestaanszekerheid.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn een bijzondere entiteit in Nederland, maar horen net zo erg bij ons land als alle andere gemeenten. Het Belang van Nederland moet op deze eilanden dus evenredig worden behartigd als in de rest van ons land. Ook op onze eilanden worstelen mensen met hun bestaanszekerheid. Ook daar kunnen steeds minder mensen toereikend in hun eigen levensonderhoud voorzien. De sociale zekerheid moet worden verbeterd en er moet geïnvesteerd worden in woningbouw en infrastructuur. De kansen voor jongeren moeten groter worden, bijvoorbeeld door meer ondersteuning en begeleiding bij studeren in Nederland.

BVNL wil dat de BES-eilanden en de bevolking krijgen wat zij verdienen en waar zij recht op hebben als Nederlandse burgers. De Nederlandse overheid heeft de plicht zorg te dragen voor de eilanden, op dezelfde manier als voor de rest van Nederland en een gelijke behandeling te waarborgen. Daarom hebben de BES-eilanden een belangrijke plaats in ons verkiezingsprogramma.

Wat wil BVNL voor de BES-eilanden:

 • Vaststellen van een bestaansminimum. Veel mensen op de BES-eilanden leven onder een bestaansminimum. Alle kabinetten onder Rutte hebben deze noodzakelijke vaststelling geweigerd. Een bestaansminimum is niet alleen een kwestie van het verhogen van lonen en uitkeringen, maar kan ook voor een deel bereikt worden door de hoge lasten van levensonderhoud aan te pakken:
  – Woekerwinsten van monopolisten die levensmiddelen en andere noodzakelijke goederen aan banden leggen.
  – Geen ABB (omzetbelasting) op voedingsmiddelen.
  – Energielasten moeten omlaag en de frequente stroomstoringen door onvoldoende capaciteit moeten opgelost worden
  .
 • Meer sociale zekerheid, met name voor de ouderen. De AOW uitkeringen (op de eilanden AOV genoemd) zijn verder achtergebleven bij Nederland. Oudedagsvoorzieningen dienen overal in Nederland gelijk te zijn;
 • Vrije handel leidend tot betaalbaar (gezond) voedsel;
 • Bevorderen van sociale woningbouw: er is een grote woningnood op de eilanden. Het is voor jonge mensen vrijwel onmogelijk om een betaalbare woning te vinden en aan een toekomst op hun eigen eiland te werken;
 • Bevorderen van eigen woningbezit met marktconforme hypotheekrente en hypotheekgarantie;
 • Subsidie op particuliere woningverbetering en zonnepanelen. Veel woningen verkeren in een matige tot slechte staat en zijn niet bestand tegen extreme weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld een orkaan;
 • Meer geld en ondersteuning voor verbetering van de wegen. De wegen op de eilanden verkeren in een slechte staat. Het is al vele jaren onderwerp van gesprek en de staat van de hoofdwegen is gevaarlijk te noemen. Ondersteuning voor de overheid van Bonaire bij het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak;
 • Meer ondersteuning en begeleiding voor jonge mensen die in Nederland willen studeren. Ook een bijzondere studietoelage omdat deze studenten en hun ouders vaak hogere kosten moeten maken om in Nederland te studeren. De huidige toelage voor startende studenten is ontoereikend.  Voor terugkeer van (afgestudeerde) hoger opgeleide Bonairianen naar het eiland, die gewapend met kennis een voorbeeldfunctie kunnen vervullen, moeten aantrekkelijke terugkomvoorwaarden worden gecreëerd.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.