Schaf erf- en schenkbelasting af, garandeer voortbestaan van Nederlandse familiebedrijven

Tweede Kamerlid Wybren van Haga zal bij de Algemeen Politieke Beschouwingen pleiten voor het afschaffen van de erf- en schenkbelasting. “Nederland kent binnen Europa één van de minst gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen, onder andere omdat er in Nederland erf- en schenkbelasting moet worden betaald”, aldus Van Haga, die erop wijst dat 25 procent van de Nederlandse familiebedrijven de overdracht op de volgende generatie niet kan betalen.

“Dit bedreigt de werkgelegenheid in ons land en daarom moet de erf- en schenkbelasting worden geschrapt. Dit plan dekken we door 2,6 miljard euro te halen uit bezuinigingen op het overheidsapparaat.”

Garantie cash geld, armoedeval opheffen
Een ander belangrijk speerpunt voor BVNL is de garantie op het behoud van cash geld. Daarnaast moet werken weer lonen. “De belastingen moeten voor iedereen omlaag en het toeslagenstelsel moet verdwijnen, zodat de armoedeval wordt opgeheven.”

Asielstop
Ook vandaag zal BVNL pleiten om per direct een asielstop in te voeren. Van Haga: “Nederland is vol en de eigen bevolking neemt af. De zorg, het onderwijs en de woningmarkt staan onder druk door de aanhoudende instroom van immigranten. Dat moet stoppen, te beginnen met het niet in behandeling nemen van asielaanvragen van asielzoekers die via een veilig land zijn binnengekomen.”

Parlementaire enquête Corona
Tenslotte wil BVNL per motie bereiken dat er zo snel mogelijk een Parlementaire Enquête komt naar het coronabeleid, dat Nederland in gijzeling hield met lockdowns, een avondklok, verplichte vaccinaties, schoolsluitingen, coronatoegangsbewijzen, zinloze mondkapjes en andere schendingen van onze  grondrechten.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.