Afgesplitste Kamerleden buitenspel gezet bij controversieel verklaren dossiers

Wybren van Haga: “Gekozen volksvertegenwoordigers uitsluiten bij zulke belangrijke beslissingen is kiezersbedrog.”

Op 22 november zijn er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Tot die tijd regeert het gevallen kabinet Rutte IV demissionair door. Dat betekent dat er over belangrijke dossiers geen ingrijpende besluiten meer mogen worden genomen. Welke dossiers dat zijn, gaat de Tweede Kamer na het zomerreces bepalen. Maar BVNL en andere afgesplitste Kamerleden hebben hierbij geen inspraak en geen stemrecht.

Na de val van het vorige kabinet Rutte, grapte de premier dat hij nu eigenlijk ‘meer macht’ had, omdat het kabinet ‘nu niet meer weggestuurd’ kon worden. Hoewel die uitspraak een eigen leven ging leiden, is het in theorie natuurlijk niet waar. Een demissionair kabinet regeert inderdaad gewoon door tot er een nieuwe coalitie is gevormd en kan inderdaad niet nogmaals naar huis gestuurd worden. Maar het betekent wel dat er veel belangrijke zaken in de ijskast worden gezet. Ook dit keer wordt het gevallen kabinet dus op veel dossiers vleugellam geslagen. Dat is goed, want dit rampenkabinet heeft al genoeg schade aangericht. Wat BVNL betreft trekt de ploeg van Rutte de handen af van de volgende dossiers:

 1. Klimaat
 2. Stikstof
 3. Spreidingswet asielzoekers
 4. Bezuinigingen ouderenzorg
 5. Digitale euro en digitale identiteit
 6. Verhoging middelen EU
 7. Herziening belastingstelsel, box-3 en extra belastingverhogingen
 8. Gaswinning Groningen
 9. Parlementaire Enquete coronacrisis
 10. Maatregelen tegen KLM / Schiphol
 11. Verplicht electrisch rijden
 12. Transgenderwet en andere wokezaken
 13. Concentratie kinderhartzorg

Echter, heeft BVNL niets te zeggen over welke dossiers controversieel worden verklaard. Net als andere afgesplitste Kamerleden, zoals Pieter Omtzigt en Liane den Haan, hebben wij geen inspraak en geen stemrecht in de commissies waarin straks besloten wordt welke onderwerpen voor het demissionair kabinet onaantastbaar worden. Een kwalijke zaak, want ook afgesplitste Kamerleden zijn rechtstreeks gekozen door het volk en hebben dus de plicht om de stem van deze mensen te laten horen en te laten gelden. Wybren van Haga: “Het is niet niks waarover zo meteen besloten wordt. Dit kabinet is gevallen, omdat het er op zo ongeveer alle grote dossiers een potje van heeft gemaakt. De keuze voor welke kwesties er niet meer behandeld mogen worden door deze falende bestuurders, is dus enorm belangrijk. BVNL heeft gefundeerde argumenten om bepaalde dossiers te willen laten rusten tot er een nieuw kabinet zit. Wij dragen hiermee het gedachtegoed en de wens uit van veel Nederlanders, die willen dat er aan de noodrem van de op hol geslagen trein waar dit kabinet in voort dendert wordt getrokken. Het kan niet zo zijn dat Kamerleden en daarmee dus veel Nederlanders, buitenspel worden gezet door rare regels die onze parlementaire democratie ondermijnen.”

BVNL zal proberen bij zoveel mogelijk van de vergaderingen over het controversieel verklaren van dossiers aanwezig te zijn. “We zitten er waarschijnlijk voor spek en bonen bij, maar we zullen ons uiterste best doen toch onze stempel te drukken op deze belangrijke overleggen, in de hoop dat onze visie en overwegingen ook worden meegenomen. Ondertussen zou de Tweede Kamer serieus bij zichzelf te rade moeten gaan hoe wij er straks voor gaan zorgen dat we dit soort kiezersbedrog gaan uitbannen. Tenslotte is dat in essentie wat het is. Nederland heeft met de nieuwe verkiezingen een grote kans om een andere koers te gaan varen. Laten wij die kans met beide handen aangrijpen.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.