Debat Belastingplan: BVNL pleit voor simpeler belastingstelsel en afschaffen toeslagenstelsel

Kamerlid Olaf Ephraim: “Zinloos rondpompen van belastinggeld is uitvoeringstechnisch gedrocht.”

Bij de behandeling van het Belastingplan 2023 pleit BVNL voor een vereenvoudigd belastingstelsel, het afschaffen van het toeslagenstelsel en het gelijktrekken van de motorrijtuigenbelasting voor dieselauto’s. Kamerlid en oud-bankier Olaf Ephraim roept minister Kaag op om eindelijk eens werk te maken van inflatiebestrijding.

“Met een inflatie die we voorheen alleen van landen als Zimbabwe of de Weimar Republiek kenden, is het op z’n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen dat we de minister daar zelden of nooit over horen”, zegt Ephraim, die dit koppelt aan het lage vertrouwen wat de minister van Financiën geniet. “Uitspraken over klimaat, inclusie en diversiteit te over: maar de mensen in het land willen dat de minister van Financiën zich bezighoudt met koopkracht en het beteugelen van de inflatie. De spaarcentjes en pensioenen verdwijnen namelijk als sneeuw voor de zon. Over klimaatprobleem gesproken.”

Midscheepse aanval op MKB
BVNL wil een einde maken aan het gecompliceerde toeslagenstelsel. “Het zinloos rondpompen van belastinggeld is een uitvoeringstechnisch gedrocht en heeft niet zelden geresulteerd in menselijke drama’s. Ik noem alleen maar de Toeslagenaffaire. Belastingheffing moet eerlijker en eenvoudiger worden”, zegt Ephraim, die stelt dat het kabinet de lastenverlichting voor burgers afwentelt op de ondernemers. “Verhoging van onder meer tarieven in de Vpb, Box 2 en de overdrachtsbelasting, de zelfstandigenaftrek wordt in rap tempo versoberd, de doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft van de gebruikelijkloonregeling en ook de middelingsregeling gaat in rook op. Na twee jaar van verstikkende coronamaatregelen en met een recessie voor de deur, kan de timing hiervan niet ongelukkiger.” Wat Ephraim betreft zijn de maatregelen een ‘midscheepse aanval op het ondernemerschap en innovatievermogen van ondernemend Nederland’. Deze bedrijven zijn goed voor maar liefst 70% van de werkgelegenheid en is de belangrijkste speler op het gebied van innovatie.

Dieselauto’s niet langer dubbel belasten
Diesel is aan de pomp momenteel duurder dan benzine. De motorrijtuigenbelasting (voorheen: wegenbelasting) is voor dieselauto’s echter het dubbele dan voor benzineauto’s. BVNL wil dit verschil opheffen door dieselauto’s op dezelfde wijze te belasten als benzineauto’s. Ephraim: “Het omslagpunt, waarbij een dieselauto rijden goedkoper is, is nu praktisch helemaal verdwenen. Die balans moet terug en daarom willen wij dat dieselrijders dezelfde motorrijtuigenbelasting gaan betalen als benzinerijders.”

Dinsdag en woensdag debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over het Belastingplan 2023.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.